Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2014.

1/2014. (I. 20.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkaterve
Letöltés

2/2014. (I. 20.)

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása
Letöltés

3/2014. (I. 20.)

Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés módosítása
Letöltés

4/2014. (I. 20.)

Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Letöltés

5/2014. (I. 20.)

Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
Letöltés

6/2014. (I. 20.)

Gyalogos híd kivitelezői szerződés
Letöltés

7/2014. (I. 20.)

Jászszentlászló Hivatal előtti park kivitelezői szerződése
Letöltés

8/2014. (I. 20.)

Szent László u. 29. sz. ingatlan  felújítása
Letöltés

9/2014. (I. 20.)

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos támogatási kérelme
Letöltés

10/2014. (I. 20.)

Som-Tan Ügyvitelszervező és Gazdasági Tanácsadó Kft. megbízása
Letöltés

11/2014. (I. 20.)

Rokolya Imréné ápolási díj ügye
Letöltés

12/2014. (I. 20.)

Rokolya Imréné ápolási díj ügye
Letöltés

13/2014. (II. 04.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
Letöltés 

14/2014. (II. 26.)

Kiskunok Vidékéért Egyesület bérleti szerződése
Letöltés

15/2014. (II. 26.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013.  évi költségvetésének módosítása
Letöltés 

16/2014. (II. 26.)

Szavazókörök szavazatszámláló bizottságainak tagjai és póttagjai megválasztása
Letöltés

17/2014. (II. 26.)

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

18/2014. (II. 26.)

Települési környezetvédelmi program elkészítése
Letöltés

19/2014. (II. 26.)

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztás véleményezése
Letöltés

20/2014. (II. 26.)

Finanszírozási szerződés megkötée központi orvosi ügyelet feladatának ellátása
Letöltés

21/2014. (II. 26.)

Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
Letöltés

22/2014. (II. 26.)

Helyi civil szervezetek 2014. évi támogatásának pályázati kiírása
Letöltés

23/2014. (II. 26.)

KMB iroda bérleti díjának meghatározása
Letöltés

24/2014. (II. 26.)

2013. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
Letöltés

25/2014. (II. 26.)

Sportpálya gondnoki lakás bérleti  szerződésének felbontása
Letöltés

26/2014. (II. 26.)

LEADER akciócsoporttal kapcsolatos döntés
Letöltés

27/2014. (II. 26.)

Gregus Imre Jászszentlászló, Felsőtanya 45/II lakás
Letöltés

28/2014. (II. 26.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
Letöltés 

29/2014. (III. 03.)

LEADER akciócsoporttal kapcsolatos döntés
Letöltés

30/2014. (III. 19.)

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Letöltés 

31/2014. (III. 19.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása
Letöltés

32/2014. (III. 19.)

Első világháborús emlékmű helyreállítása
Letöltés

33/2014. (III. 19.)

Civil pályázatok elbírálása
Letöltés

34/2014. (III. 19.)

Dódó György Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.
Letöltés

35/2014. (III. 19.)

Köztemető kerítés felújítása
Letöltés

36/2014. (III. 19.)

Kiss Norbert Jászszentlászló, Móra F. u. 28. szám alatti lakos lakásfelújítási támogatása
Letöltés

37/2014. (III. 19.)

Pencz András Jászszentlászló Jókai u. 11. szám alatti lakos ápolási díj ügye
Letöltés

38/2014. (IV. 29.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának megállapítása
Letöltés

39/2014. (IV. 29.)

Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolója
Letöltés

40/2014. (IV. 29.)

"Mindennapi vizünk" ivóvízminőség-javító önkormányzati Társulás - Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

41/2014. (IV. 29.)

Jászszentlászló, Vasút u. 9. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Letöltés

42/2014. (IV. 29.)

"Jászszentlászló Községért" kitüntetés adományozása
Letöltés  hiányzik

43/2014. (IV. 29.)

Hajagos-Tóth István részére "Jászszentlászló Községért" kitüntetést adományozása
Letöltés

44/2014. (IV. 29.)

Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft-ben üzletrészről nyilatkozat
Letöltés

45/2014. (IV. 29.)

Továbbképzési kötelezettség
Letöltés

46/2014. (IV. 29.)

Jászszentlászló Községi alapításának 140. évfordulójára
Letöltés

47/2014. (V. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

48/2014. (V. 28.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. évi működésésről beszámoló
Letöltés

49/2014. (V. 28.)

TKT 2013. évi működéséről beszámoló
Letöltés

50/2014. (V. 28.)

Közös Hivatal 2013. évi működéséről beszámoló
Letöltés

51/2014. (V. 28.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
Letöltés

52/2014. (V. 28.)

Közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Letöltés

53/2014. (V. 28.)

Jászszentlászló 316/6 hrsz. Földterület értékesítése
Letöltés

54/2014. (V. 28.)

Termálkút és hozzá tartozó földterületek értékesítése
Letöltés

55/2014. (V. 28.)

Rákóczi u. 4/a orvosi rendelő bérlete
Letöltés

56/2014. (V. 28.)

Mészáros László részére Jászszentlászló Községért kitüntetés adományozása
Letöltés

57/2014. (V. 28.)

Kis Sándorné részére Jászszentlászló Községért kitüntetés adományozása
Letöltés

58/2014. (V. 28.)

néhai Dr. Kordás Sándor részére Jászszentlászló Községért kitüntetés posztumusz adományozása
Letöltés

59/2014. (V. 28.)

néhai Gulyás József részére Jászszentlászló Községért kitüntetés posztumusz adományozása
Letöltés

60/2014. (VI. 25.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítás
Letöltés

61/2014. (VI. 25.)

Nem közművel összegyűjtött szennyvízszolgáltató kiválasztása
Letöltés

62/2014. (VI. 25.)

Játszóterek időszakos ellenőrzése
Letöltés

63/2014. (VI. 25.)

Helyi értéktár bizottság létrehozása
Letöltés

64/2014. (VI. 25.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft működése
Letöltés

65/2014. (VI. 25.)

Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit KFT Társasági Szerződésének módosítás
Letöltés

66/2014. (VI. 25.)

Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft könyvvizsgálójának jóváhagyása
Letöltés

67/2014. (VI. 25.)

Május 1. utca járdaépítése
Letöltés

68/2014. (VI. 25.)

Krupa Lászlóné Jászszentlászló Felsőtanya 5. szám alatti lakos lakásfelújítási támogatás ügye
Letöltés

69/2014. (VI. 25.)

53/2014. (V. 28.) határozat visszavonása
Letöltés

70/2014. (VI. 25.)

Jászszentlászló 316/6 hrsz. Földterület értékesítése
Letöltés

71/2014. (VI. 25.)

Szent László Általános Iskola felújítása
Letöltés

72/2014. (VI. 25.)

Jászszentlászló, Szent László u. 28. szám alatti ingatlan felújítása
Letöltés

73/2014. (VIII. 05.)

Helyi választási bizottság megválasztása
Letöltés

74/2014. (VIII. 27.)

Jászszentlászló 1079/4. hrsz. alatti ingatlan vételi kérelme
Letöltés

75/2014. (VIII. 27.)

Kamerarendszer kiépítése a temetőben
Letöltés

76/2014. (VIII. 27.)

Lajkó Gábor támogatási kérelme
Letöltés

77/2014. (VIII. 27.)

Ortopédiai magánrendelés biztosítása
Letöltés

78/2014. (VIII. 27.)

Jászszentlászló 1079/4 hrsz terület értékesítése
Letöltés

79/2014. (VIII. 27.)

Szent László Általános Iskola épület energetikai tanulmányának elkészítése
Letöltés

80/2014. (VIII. 27.)

Belterületi utak burkolat felújítása
Letöltés

81/2014. (VIII. 27.)

Jászszentlászló, Május 1. utca járda felújítása
Letöltés

82/2014. (VIII. 27.)

Hősi halottak sírhelye
Letöltés

83/2014. (VIII. 27.)

Parkoló kialakítása
Letöltés

84/2014. (VIII. 27.)

Lucerna telepítés önkormányzati területeken.
Letöltés

85/2014. (VIII. 27.)

Kurucz Jánosné ápolási ügye
Letöltés

86/2014. (IX. 08.)

Jászszentlászló Bem és Rákóczi utca találkozásánál parkoló kialakítása
Letöltés

87/2014. (IX. 24.)

Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása
Letöltés

88/2014. (IX. 24.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

89/2014. (IX. 24.)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

90/2014. (IX. 24.)

Környezetvédelmi program elfogadása
Letöltés

91/2014. (IX. 24.)

Dr Csanádi Attila fogorvos támogatása
Letöltés

92/2014. (IX. 29.)

„Szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

93/2014. (X. 22.)

Patyi Norbert képviselő személyes érintettsége
Letöltés

94/2014. (X. 22.)

Szavazatszámláló bizottság létrehozása alpolgármester választásának lebonyolítására
Letöltés

95/2014. (X. 22.)

Alpolgármester megválasztása
Letöltés

96/2014. (X. 22.)

Sütőné Kővágó Margit képviselő személyes érintettsége
Letöltés

97/2014. (X. 22.)

Hajagos-Tóth István képviselő személyes érintettsége
Letöltés

98/2014. (X. 22.)

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztása
Letöltés

99/2014. (X. 22.)

Tóthné Frank Anikó képviselő személyes érintettsége
Letöltés

100/2014. (X. 22.)

Mészáros László képviselő személyes érintettsége
Letöltés

101/2014. (X. 22.)

Ügyrendi Bizottság megválasztása
Letöltés

102/2014. (X. 22.)

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Letöltés

103/2014. (X. 22.)

Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő személyes érintettsége
Letöltés

104/2014. (X. 22.)

Tóthné Frank Anikó képviselő személyes érintettsége
Letöltés

105/2014. (X. 22.)

Nagy András polgármester személyes érintettsége
Letöltés

106/2014. (X. 22.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat részéről Társulási Tanács tagjának megválasztása
Letöltés

107/2014. (X. 22.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási tanácstag delegálásának támogatása
Letöltés

108/2014. (X. 22.)

Nagy András polgármester személyes érintettsége
Letöltés

109/2014. (X. 22.)

Kiskunmajsai TKT Társulási Tanácsba tag delegálása
Letöltés

110/2014. (X. 22.)

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

111/2014. (XI. 27.)

Polgármesteri program 2014-2019.
Letöltés

112/2014. (XI. 27.)

Nagy András polgármester személyes érintettsége
Letöltés

113/2014. (XI. 27.)

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

114/2014. (XI. 27.)

Patyi Norbert alpolgármester személyes érintettsége
Letöltés

115/2014. (XI. 27.)

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

116/2014. (XI. 27.)

Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
Letöltés

117/2014. (XI. 27.)

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
Letöltés

118/2014. (XI. 27.)

Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás megszüntetése
Letöltés

119/2014. (XI. 27.)

2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Letöltés

120/2014. (XI. 27.)

Közmeghallgatás időpontjának kijelölése
Letöltés

121/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászló 057/72 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Letöltés

122/2014. (XI. 27.)

Integrál Group Kft földvásárlási kérelme
Letöltés

123/2014. (XI. 27.)

Gazdasági program jóváhagyása
Letöltés

124/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti önkormányzati lakás bérlő kijelölése
Letöltés

125/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérlő kijelölése
Letöltés

126/2014. (XI. 27.)

KMB iroda bérleti díjának meghatározása
Letöltés

127/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászló 973/1 hrsz ingatlan értékesítése
Letöltés

128/2014. (XI. 27.)

SZMSZ felülvizsgálata
Letöltés

129/2014. (XI. 27.)

Börcsök Péter Zoltán Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

130/2014. (XI. 27.)

Kálló Bernadett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

131/2014. (XI. 27.)

Bognár Bence Szabolcs Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

132/2014. (XI. 27.)

Bognár Zsolt Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

133/2014. (XI. 27.)

Kis-Szabó Márk Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

134/2014. (XI. 27.)

Erdélyi Anita Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

135/2014. (XI. 27.)

Vincze József Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

136/2014. (XI. 27.)

Seres Bianka Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

137/2014. (XI. 27.)

Zsibrita Dániel Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

138/2014. (XI. 27.)

Kiss Anikó Tünde Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

139/2014. (XI. 27.)

Ország Kitti Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

140/2014. (XI. 27.)

Czakó Adrienn Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

141/2014. (XI. 27.)

Czakó Ákos Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

142/2014. (XI. 27.)

Milon Krisztina Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

143/2014. (XI. 27.)

Nagy Viktória Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

144/2014. (XI. 27.)

Rabi Dalma Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

145/2014. (XI. 27.)

Ország Bettina Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

146/2014. (XI. 27.)

Fülöp Hajnalka Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

147/2014. (XI. 27.)

Hideg Attiláné ápolási ügye

Letöltés

148/2014. (XI. 27.)

Dobákné Ilcsik Erzsébet ápolási díj ügye  

Letöltés

149/2014. (XI. 27.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

Letöltés

150/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi munkatervének meghatározása

Letöltés

151/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászlói Települési Értéktár Bizottság 2014. évi beszámolójának jóváhagyása

Letöltés

152/2014. (XI. 27.)

Kistérségi sajtókiadvány

Letöltés 


Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013.

1/2013. (I.16.)

Szent László ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Letöltés

2/2013. (I.16.)

Szociális Szolgáltatás tervezési koncepció elfogadása
Letöltés

3/2013. (I.16.)

"KEOP 2012. -410.0/A számú pályázat keretében 30,72 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Jászszentlászló Községi Önkormányzat épületeire" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről való döntéshozatal
Letöltés

4/2013. (I.16.)

Vagyonkezelési szerződés Klebelsberg Intézményfenntartó központtal
Letöltés

5/2013. (I.16.)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunmajsai Tankerület részére tárgyi eszköz térítésmentes használatba adása
Letöltés

6/2013. (I.16.)

"Közgések a Közgéért Közhasznú Alapítvány" támogatása
Letöltés

7/2013. (I.16.)

Dodo György Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. lakásbérleti szerződése
Letöltés

8/2013. (I.16.)

Jászszentlászló 0173/28 hrsz-ú külterületi út ingyenes átvétele
Letöltés

9/2013. (I.16.)

OEP finanszírozási szerződés megkötése
Letöltés

11/2013. (II.13.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2013. évi költségvetése
Letöltés

12/2013. (II.13.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

13/2013. (II.13.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása
Letöltés

14/2013. (II.13.)

Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programja elfogadása
Letöltés

15/2013. (II.13.)

Alapszolgáltatási Központ Szervzeti és Működési Szabályzat elfogadása
Letöltés

16/2013. (II.13.)

Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthona házirendjének elfogadása
Letöltés

17/2013. (II.13.)

Közös Hivatal létrehozása
Letöltés

18/2013. (II.13.)

Jászszentlászló Móricgát Önkormányzatok Körjegyzősége megszüntető okiratának elfogadása
Letöltés

19/2013. (II.13.)

Jászszentlászlói Közös  Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
Letöltés

20/2013. (II.13.)

Járóbeteg-szakellátási feladatok állami átadása
Letöltés

21/2013. (II.13.)

Szent László ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Letöltés

22/2013. (II.13.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

23/2013. (II.13.)

Az önkormányzat közép - és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Letöltés

24/2013. (II.13.)

Szennyvíz átvétel és tisztítás díjának meghatározása
Letöltés

25/2013. (II.13.)

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

26/2013. (II.13.)

Jászszentlászló Község beiskolázási körzete
Letöltés

27/2013. (II.13.)

Villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrással Jászszentlászlón pályázat benyújtása
Letöltés

28/2013. (II.13.)

KEOP 1.1.1/2F/0911/2011-00004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat tárgyyalásának elfogadása
Letöltés

29/2013. (II.13.)

Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Letöltés

30/2013. (II.13.)

Jászszentlászló 1079/4 hrsz. terület értékesítése
Letöltés

31/2013. (II.13.)

Alpolgármesteri tiszteletdíj meghatározása
Letöltés

32/2013. (II.13.)

Március 15. ünnepség megrendezéséhez eszközök megvásárlása Szent László ÁMK
Letöltés

33/2013. (III.20.)

Bőrös Antal tanyagondnok fizetés emelés kérelme
Letöltés

34/2013. (III.20.)

MOFER KFT vételi ajánlata Közmű Kft 10% tulajdoni részre
Letöltés

35/2013. (III.20.)

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Letöltés

36/2013. (III.20.)

Civil szervezetek 2013. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

37/2013. (III.20.)

Víztermelés-kezelés-ellátás tevékenységen álláshely bővítés engedélyezése
Letöltés

38/2013. (III.20.)

Szent László ÁMK óvoda támogatás ügye
Letöltés

39/2013. (III.20.)

Urbán Istvántól Jászszentlászló 061/6 hrsz. terület megvásárlása
Letöltés

40/2013. (III.29.)

Vízi-közmű vagyon értékelése
Letöltés

41/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2012. évi zárszámadásának megállapítása
Letöltés

42/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása
Letöltés

43/2013. (IV.24.)

Alapszolgáltatási Központ Intézményi Térítési díjainak valamint a Szent László ÁMK Konyha étkezési térítési díjainak módosítása
Letöltés

44/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló Móricgát Önkormányzatok Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

45/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

46/2013. (IV.24.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
Letöltés

47/2013. (IV.24.)

Falugondnoki beszámoló elfogadása
Letöltés

48/2013. (IV.24.)

Tanyagondnoki beszámoló elfogadása
Letöltés

49/2013. (IV.24.)

Polgármesteri program 2013-2014.
Letöltés  HIÁNYZIK!!!

50/2013. (IV.24.)

Horváth Lajos alpolgármester személyes érintettsége
Letöltés

51/2013. (IV.24.)

Patyi Norbert képviselő személyes érintettsége
Letöltés

52/2013. (IV.24.)

Horváth Lajos alpolgármesteri tisztségének visszavonása
Letöltés

53/2013. (IV.24.)

Patyi Norbert alpolgármester választás
Letöltés

54/2013. (IV.24.)

Polgármesteri illetmény megállapítása
Letöltés

55/2013. (IV.24.)

Alpolgármesteri tiszteletdíj meghatározása
Letöltés

56/2013. (IV.24.)

2012. évi Belső ellenőri jelentés elfogadása
Letöltés

57/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása
Letöltés

58/2013. (IV.24.)

Civil Pályázatok elbírálása
Letöltés

59/2013. (IV.24.)

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Letöltés

60/2013. (IV.24.)

Néhai Kiss Ferencné Jászszentlászló Szent László u. 29. ingatlan hasznosítása
Letöltés

61/2013. (IV.24.)

Közmű Kft-ben önkormányzat képviselete
Letöltés

62/2013. (IV.24.)

Vízi-közmű szolgáltatói megállapodás
Letöltés

63/2013. (IV.24.)

Szent László Általános Iskola alkalmazottainak támogatása
Letöltés

64/2013. (IV.24.)

Szent László Általános Iskola "Határtalanul" táborozás támogatása
Letöltés

65/2013. (IV.24.)

Jászszentlászló Községben kamerarendszer telepítése a közbiztonság javítása érdekében
Letöltés

66/2013. (V.13.)

Lemondás elővásárlási jogról Halasvíz Kft
Letöltés

67/2013. (V.22.)

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás 2012. évi tevékenységről szóló beszámoló
Letöltés

68/2013. (V.22.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz elfogadása
Letöltés

69/2013. (V.22.)

Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről
Letöltés

70/2013. (V.22.)

A Halasvíz Kft, Kalocsavíz Kft, Kőrösvíz Kft egyesülésével kapcsolatban az egyes víziközmű társaságok tulajdonosai által meghozandó Képviselő-testületi döntés
Letöltés

71/2013. (V.22.)

Sportpálya gondnoki lakás bérbeadása
Letöltés

72/2013. (V.22.)

Sportegyesület támogatása
Letöltés

73/2013. (V.22.)

Jászszentlászló Rákóczi u. 24. sz. alatti építési telek értékesítése
Letöltés

74/2013. (V.22.)

Szúnyogírtás végzése
Letöltés

75/2013. (V.22.)

Humán papillóma elleni védőoltás
Letöltés

76/2013. (V.22.)

Szent László ÁMK Óvoda intézménynél takarítási szünet engedélyezése
Letöltés

77/2013. (V.22.)

Szent László ÁMK Napköziotthonos Óvoda jutalomkirándulása
Letöltés

78/2013. (V.22.)

Horváthné Aczél Judit beiskolázása
Letöltés

79/2013. (V.22.)

Bálintné Bajnóczi Edit közalkalamazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszűnése
Letöltés

80/2013. (V.22.)

Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ intézményvezető jutalmazása
Letöltés

81/2013. (VI.05.)

Elvi állásfoglalás Termálkút és környező területek értékesítéséről
Letöltés

82/2013. (VI.05.)

„A településkép, az életminőség és a közbiztonság javítása” című pályázat benyújtása
Letöltés

83/2013. (VI.26.)

Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetőjének megbízása
Letöltés

84/2013. (VI.26.)

a Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének módosításáról
Letöltés

85/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló-Móricgát  Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

86/2013. (VI.26.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

87/2013. (VI.26.)

Vagyonátadási jelentés elfogadása
Letöltés

88/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

89/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat részéről Társulási Tanács tagjának megválasztása
Letöltés

90/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Letöltés

91/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Versenyeztetési Szabályzata
Letöltés

92/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Letöltés

93/2013. (VI.26.)

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

94/2013. (VI.26.)

Szent László Általános Művelődési Központ megszűntetése
Letöltés

95/2013. (VI.26.)

a polgármester költségátalányának megállapításáról
Letöltés

96/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló, Vasút u. 9. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Letöltés

97/2013. (VI.26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat felajánlása az „Nemzeti Összefogás” számlára
Letöltés

98/2013. (VI.26.)

Közösségi ház (Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.) tartós bérlete
Letöltés

99/2013. (VI.26.)

Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 2. sz. módosítása
Letöltés

100/2013. (VI.26.)

Termálkút és a hozzá kapcsolódó döntés
Letöltés

101/2013. (VI.26.)

Horváth Lászlóné részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

102/2013. (VI.26.)

Vidéki Ferenc részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

103/2013. (VI.26.)

Hatvanyi Andrásné Jászszentlászló Pécsi u. 4. szám alatti lakos lakásfelújítási támogatása
Letöltés

104/2013. (VI.26.)

Kiss Mihály Jászszentlászló Zsolnai u.  szám alatti lakos lakásvásárlási támogatása
Letöltés

105/2013. (VI.26.)

Csúri Andrásné Jászszentlászló Ilonaszállás 23  szám alatti lakos lakásfelújítási támogatása
Letöltés

106/2013. (VI.26.)

Rokolya Viktória Jászszentlászló Legelő dülő szám alatti lakos lakásvásárlási támogatása
Letöltés

107/2013. (VI.26.)

A Szent László Általános Művelődési Központ megszüntetéséről
Letöltés

108/2013. (VII.24.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának  elfogadása
Letöltés

109/2013. (VII.24.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjének megbízása
Letöltés

110/2013. (VII.24.)

Intézményvezetői pályázat kiírása
Letöltés

111/2013. (VII.24.)

Konyha és Közművelődés tevékenységek szakfeladati keretek közötti működése
Letöltés

112/2013. (VII.24.)

Bálintné Bajnóczi Edit közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetése tárgyában hozott döntés visszavonása
Letöltés

113/2013. (VII.24.)

Települési értéktár
Letöltés

114/2013. (VII.24.)

Csomor Józsefné Jászszentlászló, Kossuth u. 23.szám alatti lakos támogatás
Letöltés

115/2013. (VIII.26.)

Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

116/2013. (VIII.26.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának  elfogadása
Letöltés

117/2013. (VIII.26.)

Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának  módosítása
Letöltés

118/2013. (VIII.26.)

Dr. Csanádi Attila fogorvos beadványa
Letöltés

119/2013. (VIII.26.)

Megállapodás a Jászszentlászlói Sportpálya használatáról
Letöltés

120/2013. (VIII.26.)

Bognár Bence Jászszentlászló Kossuth u. 36. szám alatti lakos támogatása
Letöltés

121/2013. (VIII.26.)

Kis-Szabó Márk Jászszentlászló Rákóczi u. 9. szám alatti lakos támogatása
Letöltés

122/2013. (VIII.26.)

Fehér Márta Jászszentlászló Dózsa Gy. u. 33. szám alatti lakos lakás felújítási támogatása
Letöltés

124/2013. (IX.25.)

Alapszolgáltatási Központ Szakmai program elfogadása
Letöltés

125/2013. (IX.25.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

126/2013. (IX.25.)

Szent László ÁMK vagyonátadási jelentése
Letöltés

127/2013. (IX.25.)

Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

128/2013. (IX.25.)

Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Letöltés

129/2013. (IX.25.)

Dr. Csanádi Attila fogorvos támogatási kérelme
Letöltés

130/2013. (IX.25.)

Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása
Letöltés

131/2013. (IX.25.)

Kerektó pályázat kivitelezése
Letöltés

132/2013. (IX.25.)

Óvodai Vezetői pályázat Bíráló Bizottságának megválasztása
Letöltés

133/2013. (IX.25.)

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

134/2013. (IX.25.)

Hozzájárulás Termálkúthoz tartozó földterületek hasznosításához
Letöltés

135/2013. (IX.25.)

Dong-éri főcsatorna feletti kerékpárhíd engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja
Letöltés

136/2013. (IX.25.)

Helyi védettség alá helyezés iránti eljárás megindítása
Letöltés

137/2013. (IX.25.)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

138/2013. (IX.25.)

Dr. Faddi Zoltán Mihály háziorvos Támogatás ügye
Letöltés

139/2013. (X.10.)

„Szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

140/2013. (X.30.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői pályázat visszavonása
Letöltés

141/2013. (X.30.)

Önkormányzat 2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása
Letöltés

142/2013. (X.30.)

2014. évi költségvetési koncepció jóváhagyása
Letöltés

143/2013. (X.30.)

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
Letöltés

144/2013. (X.30.)

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Letöltés

145/2013. (X.30.)

Kiskunok Vidékéért Egyesület bérleti szerződés
Letöltés

146/2013. (X.30.)

Vállalkozói szerződés megkötése
Letöltés

147/2013. (X.30.)

Kalauz Mónika önkormányzati bérlakás kérelme
Letöltés

148/2013. (X.30.)

Gácsi-Kis Mihályné ápolási ügye
Letöltés

149/2013. (X.30.)

Süveges Istvánné ápolási ügye
Letöltés

150/2013. (X.30.)

Bihal Sándor József ápolási ügye
Letöltés

151/2013. (XI.25.)

Lélekharangok Kkt. éves beszámolója
Letöltés

152/2013. (XI.25.)

2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Letöltés

153/2013. (XI.25.)

Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlan bérlete
Letöltés

154/2013. (XI.25.)

Pályázat benyújtása
Letöltés

155/2013. (XI.25.)

Som-Tan Kft megbízása
Letöltés

156/2013. (XI.25.)

Jászszentlászló Vasút utcai parkoló kialakítása
Letöltés

157/2013. (XI.25.)

Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés felmondása
Letöltés

158/2013. (XI.25.)

Vagyonkezelő kijelölése
Letöltés

159/2013. (XI.25.)

Közbeszerzési eljárás lefolytatása
Letöltés

160/2013. (XI.25.)

Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződés megkötése
Letöltés

161/2013. (XI.25.)

Alapszolgáltatási Központ vagyonátadási jelentése
Letöltés

162/2013. (XI.25.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzat elfogadása
Letöltés

163/2013. (XI.25.)

Jászszentlászló helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának kezdeményezése
Letöltés

164/2013. (XI.25.)

Elvi állásfoglalás Tóthfalu Skanzen ügyében
Letöltés

165/2013. (XI.25.)

Ihnát Brigitta Jászszentlászló Rákóczi u. szám alatti lakos támogatása
Letöltés

166/2013. (XI.25.)

Kalauz Mónika Jászszentlászló, Bem u. 20. szám alatti lakos bérlakás ügye.
Letöltés

167/2013. (XI.25.)

Fülöp Hajnalka Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

168/2013. (XI.25.)

Kovács Kitti Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

169/2013. (XI.25.)

Kálló Bernadett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

170/2013. (XI.25.)

Bognár Bence Szabolcs Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

171/2013. (XI.25.)

Bognár Zsolt Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

172/2013. (XI.25.)

Kis-Szabó Márk Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

173/2013. (XI.25.)

Erdélyi Anita Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

174/2013. (XI.25.)

Vincze József Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

175/2013. (XI.25.)

Nagy Alex Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

176/2013. (XI.25.)

Nagy Gergő Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

177/2013. (XI.25.)

Kiss Anikó Tünde Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

178/2013. (XI.25.)

Ország Kitti Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

179/2013. (XI.25.)

Czakó Adrienn Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

180/2013. (XI.25.)

Czakó Ákos Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

181/2013. (XI.25.)

Milon Krisztina Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

182/2013. (XI.25.)

Vincze Dóra Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

183/2013. (XI.25.)

Rabi Dalma Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

184/2013. (XI.25.)

Patai Ádám Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés


Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2012.

1/2012. (II.09.)

Jászszentlászló-Móricgát  Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

9/2012. (II.09.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról beszámoló
Letöltés

10/2012. (II.09.)

Polgári Védelmi Parancsnokság Kiskunmajsai Kirendeltség működéséhez anyagi hozzájárulás
Letöltés

11/2012. (II.09.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
Letöltés

12/2012. (II.09.)

Településrendezési terv, és helyi Építési szabályzat módosítás kezdeményezése
Letöltés

13/2012. (II.09.)

Kiskunmajsai Rendőrőrs 2012. évi anyagi támogatása
Letöltés

14/2012. (II.09.)

Bérlő kijelölése a Dózsa Gy. u. 38. fsz/B számú önkormányzati ingatlanra
Letöltés

15/2012. (II.09.)

Bérlő kijelölése a Dózsa Gy. u. 38. számú önkormányzati ingatlanra
Letöltés

16/2012. (II.09.)

OPEL Combó üzemanyag normájának megállapítása.
Letöltés

17/2012. (II.09.)

Művelődési Ház működtetésének és Bérleti díjának felülvizsgálata
Letöltés

19/2012. (III.14.)

Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának, SzMSz-nek, valamint Házirendjének módosítása.
Letöltés

20/2012. (III.14.)

a Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról
Letöltés

21/2012. (III.14.)

Szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjainak megállapítása
Letöltés

22/2012. (III.14.)

Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására
Letöltés

23/2012. (III.14.)

KÖZMŰ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
Letöltés

24/2012. (III.14.)

Közművelődés Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Letöltés

25/2012. (III.14.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
Letöltés

26/2012. (III.14.)

„KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz
Letöltés

27/2012. (III.14.)

Megbízási szerződés az önkormányzati biztosításainak kezelésére
Letöltés

28/2012. (IV.25.)

Szent László ÁMK Alapító Okiratának módosítása.
Letöltés

29/2012. (IV.25.)

Várépítő Pályázat benyújtása
Letöltés

30/2012. (IV.25.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2011. évi zárszámadásának megállapítására
Letöltés

31/2012. (IV.25.)

a Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról
Letöltés

32/2012. (IV.25.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

33/2012. (IV.25.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

34/2012. (IV.25.)

Nagy Endre könyvének kiadásához anyagi támogatás.
Letöltés

35/2012. (IV.25.)

ÁMK vezetői pályázathoz bizottság létrehozása.
Letöltés

36/2012. (IV.25.)

ÁMK vezetői pályázathoz bizottság létrehozása.
Letöltés

37/2012. (IV.25.)

ÁMK vezetői pályázathoz bizottság létrehozása.
Letöltés

38/2012. (IV.25.)

Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony személyes érintettségének bejelentése
Letöltés

39/2012. (IV.25.)

Várépítő Pályázat benyújtása
Letöltés

40/2012. (IV.25.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

41/2012. (IV.25.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

42/2012. (IV.25.)

Tanyagondnok 2011. évi tevékenységéről beszámoló
Letöltés

43/2012. (IV.25.)

Horváth Lajos alpolgármester személyes érintettségének bejelentése.
Letöltés

44/2012. (IV.25.)

Bozóki Edit képviselő személyes érintettségének bejelentése.
Letöltés

45/2012. (IV.25.)

Nagy András képviselő személyes érintettségének bejelentése.
Letöltés

46/2012. (IV.25.)

Tóthné Frank Anikó képviselő személyes érintettségének bejelentése.
Letöltés

47/2012. (IV.25.)

Civil szervezetek pályázati támogatása
Letöltés

48/2012. (IV.25.)

Civil szervezetek pályázati támogatása
Letöltés

49/2012. (IV.25.)

Civil szervezetek pályázati támogatása
Letöltés

50/2012. (IV.25.)

Civil szervezetek pályázati támogatása
Letöltés

 


Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2015.

1/2015. (I. 29.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Letöltés

2/2015. (I. 29.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Letöltés

3/2015. (I. 29.)

Művelődési Ház fűtési rendszerének felújítása
Letöltés

4/2015. (I. 29.)

Kiskunmajsai SIRIUS Rádió támogatás
Letöltés

6/2015. (II. 26.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

7/2015. (II. 26.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
A 2015.04.23-ÁN MEGTARTOTT KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSEN VISSZAVONVA

8/2015. (II. 26.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

9/2015. (II. 26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Integrált Fejlesztési Stratégiája
Letöltés

10/2015. (II. 26.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltatói Nonprofit Kft által működtetett Szakorvosi Rendelőintézet 2015. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

11/2015. (II. 26.)

Polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

12/2015. (II. 26.)

Iskola tetőszerkezet felújítása
Letöltés

13/2015. (II. 26.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola támogatása
Letöltés

14/2015. (II. 26.)

Műszaki ellenőr megbízása
Letöltés

15/2015. (II. 26.)

Ducia Duster Cool gépkocsi beszerzése
Letöltés

16/2015. (II. 26.)

Segélyhívó jelzőrendszeres segítői hálózat megszervezése
Letöltés

17/2015. (II. 26.)

Intersteno Kongresszus és Világbajnokságon való részvétel támogatása
Letöltés

18/2015. (II. 26.)

Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlan bérleti ügye
Letöltés

19/2015. (II. 26.)

057/68 hrsz terület megvásárlása
Letöltés

20/2015. (II. 26.)

Kistérségi Gazdaságfejlesztési Iroda létrehozása
Visszavonva - Helyette: 32/2015. (III. 26.)

21/2015. (III. 26.)

2015. évi Civil pályázati felhívás
Letöltés

22/2015. (III. 26.)

A 2015. évi közbeszerzési tervről
Letöltés

23/2015. (III. 26.)

2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

24/2015. (III. 26.)

Vállalkozói Szerződés megkötése Vízöv Kft-vel
Letöltés

25/2015. (III. 26.)

Vállalkozói szerződés megkötése M-Team Quality Bt-vel
Letöltés

26/2015. (III. 26.)

Vállalkozási szerződés megkötése Energy Control Kft-vel.
Letöltés

27/2015. (III. 26.)

Lélekharangok Kkt kérelme
Letöltés

28/2015. (III. 26.)

Járda felújítás és építés támogatása
Letöltés

29/2015. (III. 26.)

Akkumulátoros megafon beszerzés
Letöltés

30/2015. (III. 26.)

Befektetői katalógus költségeinek biztosítása
Letöltés

31/2015. (III. 26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (II. 26.) határozat visszavonása
Letöltés

32/2015. (III. 26.)

Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft létrehozása
Letöltés

33/2015. (III. 26.)

Pénzügyi befektetés.
Letöltés

34/2015. (III. 26.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola eszközkérelme.
Letöltés

35/2015. (III. 26.)

„Határtalanul táborozási program”
Letöltés

36/2015. (III. 26.)

„Szent László Kupa” szervezésének támogatása
Letöltés

37/2015. (III. 26.)

Megyei Értéktárba felterjesztés
Letöltés

38/2015. (III. 26.)

Vargha Anikó ápolási ügye
Letöltés

39/2015. (III. 26.)

Herczeg Norbert és Patyi Bettina kérelme
Letöltés

40/2015. (IV. 10.)

Rendkívüli szociális támogatás – 2015. benyújtása
Letöltés

41/2015. (IV. 10.)

Szociális intézmények fejlesztése, felújítása támogatása
Letöltés

42/2015. (IV. 23.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának megállapítására

Letöltés

43/2015. (IV. 23.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítására

Letöltés

44/2015. (IV. 23.)

2014. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása

Letöltés

45/2015. (IV. 23.)

Dr. Csanádi Attila fogorvos fogászati alapellátást biztosító szerződés felmondása

Letöltés

46/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

47/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

48/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

49/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

50/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

51/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

52/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

53/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

54/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

55/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

56/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

57/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

58/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

59/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

60/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

61/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

62/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

63/2015. (IV. 23.)

Civil Pályázatok elbírálása

Letöltés

64/2015. (IV. 23.)

Döntés köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatban

Letöltés

65/2015. (IV. 23.)

Művelődési Ház büfé üzemeltetése

Letöltés

66/2015. (IV. 23.)

Állampapír befektetés

Letöltés

67/2015. (IV. 23.)

I. Világháborús emlékmű felújítása

Letöltés

68/2015. (IV. 23.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

69/2015. (IV. 23.)

Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása

Letöltés

70/2015. (IV. 23.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

71/2015. (IV. 23.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

72/2015. (IV. 23.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

73/2015. (IV. 23.)

Beszámoló Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi tevékenységéről.

Letöltés

74/2015. (IV. 23.)

Beszámoló Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről.

Letöltés

75/2015. (IV. 23.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Gazdasági programjának elfogadása

Letöltés

76/2015. (IV. 23.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási megállapodás módosítása

Letöltés

77/2015. (IV. 23.)

OPEL Astra Személygépkocsi értékesítése

Letöltés

78/2015. (IV. 23.)

Képviselő-testületi határozat visszavonása

Letöltés

79/2015. (IV. 23.)

Döntés Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről

Letöltés

80/2015. (IV. 23.)

Jászszentlászló 1079/4 hrsz. terület bérbe adása.

Letöltés

81/2015. (IV. 23.)

Felhatalmazás pályázat benyújtására

Letöltés

82/2015. (IV. 23.)

Jászszentlászló Közpark használatának engedélyezése

Letöltés

83/2015. (IV. 23.)

Kulturális szervező munkakör betöltésére pályázat kiírása

Letöltés

84/2015. (V. 19.)

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 2015.

Letöltés

85/2015. (V. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Letöltés

86/2015. (V. 28.)

Jegyző beszámolója a Közös Hivatal 2014. évi munkájáról

Letöltés

87/2015. (V. 28.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

88/2015. (V. 28.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

89/2015. (V. 28.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

90/2015. (V. 28.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

91/2015. (V. 28.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

92/2015. (V. 28.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

93/2015. (V. 28.)

Járda építési és felújítási pályázat

Letöltés

94/2015. (V. 28.)

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló

Letöltés

95/2015. (V. 28.)

Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet

Letöltés

96/2015. (V. 28.)

Civil Pályázat elbírálása

Letöltés

97/2015. (V. 28.)

5407 jelű összekötő út felújítása kiviteli tervének elkészítése

Letöltés

98/2015. (V. 28.)

Pénzügyi befektetés.

Letöltés

99/2015. (V. 28.)

Pénzügyi befektetés.

Letöltés

100/2015. (V. 28.)

„Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.

Letöltés

101/2015. (V. 28.)

Patyi Bettina Jászszentlászló József Attila u. 10. szám alatti lakos lakás felújítási támogatása

Letöltés

102/2015. (VI. 05.)

Belterületi ingatlan megosztása és tulajdonjog bejegyzése

Letöltés

103/2015. (VI. 05.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Letöltés

104/2015. (VI. 25.)

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása

Letöltés

105/2015. (VI. 25.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. számú módosítása

Letöltés

106/2015. (VI. 25.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámoló

Letöltés

107/2015. (VI. 25.)

a Közművelődés érdekeltségnövelő támogatása 2015.

Letöltés

108/2015. (VI. 25.)

„Pásztorkodó” Hagyományőrző Óvodai Egyesület részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.

Letöltés

109/2015. (VI. 25.)

Jászszentlászlói Nyugdíjas Klub részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.

Letöltés

110/2015. (VI. 25.)

Jászszentlászlói Nyugdíjas Klub részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.

Letöltés

111/2015. (VI. 25.)

Döntés közszolgálati jogviszony elismerése tárgyában

Letöltés

112/2015. (VI. 25.)

Döntés közalkalmazotti  jogviszony elismerése tárgyában

Letöltés

113/2015. (VIII. 10.)

Tanyák valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében települési

és térségi fejlesztések támogatására” pályázat benyújtása

Letöltés

114/2015. (IX. 04.)

„Szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása

Letöltés

115/2015. (IX. 24.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésnek módosítása

Letöltés

116/2015. (IX. 24.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosítása

Letöltés

117/2015. (IX. 24.)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról

Letöltés

118/2015. (IX. 24.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása

Letöltés

119/2015. (IX. 24.)

Kistérségi honlap üzemeltetés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére

Letöltés

120/2015. (IX. 24.)

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének megszűnése

Letöltés

121/2015. (IX. 24.)

Bálint Anikó önkormányzati bérlakás kérelme

Letöltés

122/2015. (IX. 24.)

101/2015. (V.28. ) zárt határozat visszavonása

Letöltés

123/2015. (IX. 24.)

Jászszentlászló, Táncsics u. 3. szám alatti ingatlan megvétele

Letöltés

124/2015. (IX. 24.)

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Letöltés

125/2015. (IX. 24.)

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése

Letöltés

126/2015. (IX. 24.)

Fogászati alapellátás biztosításához eszközök beszerzése

Letöltés

127/2015. (IX. 24.)

Fogászati asszisztens foglalkoztatása

Letöltés

128/2015. (IX. 24.)

Szent László Herma mellszobor

Letöltés

129/2015. (IX. 24.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakások festése, mázolása.

Letöltés

130/2015. (IX. 24.)

Gácsi-Kis Mihályné ápolási díj ügye

Letöltés

131/2015. (IX. 24.)

Sebestyén Mariann Jászszentlászló, Rákóczi u. 16. szám alatti lakos lakás felújítási támogatás kérelme

Letöltés

132/2015. (IX. 30.)

„Szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása

Letöltés

133/2015. (X. 29.)

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásról

Letöltés

134/2015. (X. 29.)

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása

Letöltés

135/2015. (X. 29.)

Kerékpárút felújítása

Letöltés

136/2015. (X. 29.)

Bölcsődei ellátási szerződés megkötése

Letöltés

137/2015. (X. 29.)

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele

Letöltés

138/2015. (X. 29.)

Jászszentlászlói köztemető 2016. évi fejlesztése

Letöltés

139/2015. (XI. 26.)

Kiskunmajsai TKT Társulási Megállapodás módosítása

Letöltés

140/2015. (XI. 26.)

Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása

Letöltés

141/2015. (XI. 26.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Megállapodás módosítása

Letöltés

142/2015. (XI. 26.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Letöltés

143/2015. (XI. 26.)

Jászszentlászló  Községi Önkormányzat 2016. évi munkatervének jóváhagyása

Letöltés

144/2015. (XI. 26.)

Belvíz-elhárítási tervének jóváhagyása

Letöltés

145/2015. (XI. 26.)

Bogdán-Csató Éva és Bogdán Ferenc önkormányzati bérlakás kérelme

Letöltés

146/2015. (XI. 26.)

Iskolai körzet véleményezése

Letöltés

147/2015. (XI. 26.)

„Települési Értéktár Bizottság” 2015. évi beszámolójának jóváhagyása

Letöltés

148/2015. (XI. 26.)

Csátalja Községért Közalapítvány támogatása

Letöltés

149/2015. (XI. 26.)

Jászszentlászló, Vasút u. 9. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása

Letöltés

150/2015. (XI. 26.)

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatás

Letöltés

151/2015. (XI. 26.)

Fülöp Hajnalka Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

152/2015. (XI. 26.)

Börcsök Péter Zoltán Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

153/2015. (XI. 26.)

Kálló Bernadett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

154/2015. (XI. 26.)

Bognár Bence Szabolcs Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

155/2015. (XI. 26.)

Bognár Zsolt Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

156/2015. (XI. 26.)

Kiss Anikó Tünde Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

157/2015. (XI. 26.)

Ország Kitti Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

158/2015. (XI. 26.)

Milon Krisztina Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

159/2015. (XI. 26.)

Váradi Lili Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

160/2015. (XI. 26.)

Nagy Alex Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

161/2015. (XI. 26.)

Nagy Gergő Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

162/2015. (XI. 26.)

Német Fruzsina Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

163/2015. (XI. 26.)

Vincze Dóra Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

164/2015. (XI. 26.)

Czirkó Viktória Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

165/2015. (XI. 26.)

Bőrös Gréta Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

166/2015. (XI. 26.)

Tandari Róbert Jászszentlászló, Bajza u. 17. szám alatti lakos lakás felújítási támogatása

Letöltés

167/2015. (XI. 26.)

Kovács Klára Mária Jászszentlászló, Damjanich u.11. szám alatti lakos lakás felújítási támogatása

Letöltés


Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2016.

1/2016. (I. 28.)

Járási Esélyteremtő Programterv elfogadása
Letöltés

2/2016. (I. 28.)

Közbeszerzési tanácsadó kijelölése
Letöltés

3/2016. (I. 28.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Letöltés

4/2016. (I. 28.)

Kiskunfélegyházai Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása
Letöltés

5/2016. (I. 28.)

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás biztosítása
Letöltés

6/2016. (I. 28.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Letöltés

7/2016. (I. 28.)

Polgármester 2016. évi szabadság tervének jóváhagyása
Letöltés

8/2016. (I. 28.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítására
Letöltés

9/2016. (I. 28.)

Központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásáról
Letöltés

10/2016. (I. 28.)

Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlan értékesítése
Letöltés

11/2016. (I. 28.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 121/2015. (IX. 24.) határozat visszavonása
Letöltés

12/2016. (I. 28.)

Bálint Nelli önkormányzati lakás bérleti ügye
Letöltés

13/2016. (I. 28.)

Gál Tibor önkormányzati lakás bérleti ügye
Letöltés

14/2016. (I. 28.)

Jászszentlászló 973/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítés
Letöltés

15/2016. (I. 28.)

Jászszentlászló 1079/4 hrsz. alatti ingatlanból 1.000 nm értékesítése
Letöltés

16/2016. (I. 28.)

Műszaki ellenőr megbízása
Letöltés

17/2016. (I. 28.)

Járda pályázatok
Letöltés

18/2016. (I. 28.)

Közszolgáltatási Szerződés módosítása
Letöltés

19/2016. (II. 25.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

20/2016. (II. 25.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

21/2016. (II. 25.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

22/2016. (II. 25.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

23/2016. (II. 25.)

2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

24/2016. (II. 25.)

Testvértelepülési kapcsolat kialakítása
Letöltés

25/2016. (II. 25.)

Gminy Markowa Önkormányzatával testvértelepülési megállapodás megkötéséről
Letöltés

26/2016. (II. 25.)

Kis-Szabó Norbert lakásbérleti szerződése
Letöltés

27/2016. (II. 25.)

Helyi civil szervezetek 2016. évi támogatására pályázati kiírás
Letöltés

28/2016. (II. 25.)

„Szent László Herma” szobor költségeihez Támogatási megállapodás megkötése
Letöltés

29/2016. (II. 25.)

Önkormányzati intézmények gáz-energia szolgáltatási szerződésének felmondása
Letöltés

30/2016. (II. 25.)

Művelődési Ház terembérleti szerződés ügye
Letöltés

32/2016. (III. 31.)

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Letöltés

33/2016. (III. 31.)

A 2016. évi közbeszerzési tervről
Letöltés

34/2016. (III. 31.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület civil támogatása
Letöltés

35/2016. (III. 31.)

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub civil támogatása
Letöltés

36/2016. (III. 31.)

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület civil támogatása
Letöltés

37/2016. (III. 31.)

„Pöttyös Tábor” civil támogatása
Letöltés

38/2016. (III. 31.)

Gyermektánc csoport civil támogatása
Letöltés

39/2016. (III. 31.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület civil támogatása
Letöltés

40/2016. (III. 31.)

Jászszentlászlói Hangász Együttes civil támogatása
Letöltés

41/2016. (III. 31.)

Korszerű Iskoláért Alapítvány civil támogatása
Letöltés

42/2016. (III. 31.)

Pásztorkodó Néphagyományőrző Óvodai Egyesület civil támogatása
Letöltés

43/2016. (III. 31.)

Jászszentlászlói Sportegyesület civil támogatása
Letöltés

44/2016. (III. 31.)

Szivárványlakók/Bozóki Edit civil támogatása
Letöltés

45/2016. (III. 31.)

Jászszentlászlóért Egyesület civil támogatása
Letöltés

46/2016. (III. 31.)

Nagycsaládosok Egyesülete civil támogatása
Letöltés

47/2016. (III. 31.)

Református Egyház civil támogatása
Letöltés

48/2016. (III. 31.)

Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülete civil támogatása
Letöltés

49/2016. (III. 31.)

Pöttyös Bögre zenekar
Letöltés

50/2016. (III. 31.)

Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete civil támogatása
Letöltés

51/2016. (III. 31.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

52/2016. (III. 31.)

Testvértelepülési megállapodás megkötése
Letöltés

53/2016. (III. 31.)

Testvér-települési programok és együttműködések pályázat benyújtása
Letöltés

54/2016. (III. 31.)

VP-6-7.2.1.3-16 pályázat benyújtása
Letöltés

55/2016. (III. 31.)

VP-6-7.4.1.1-16 pályázat benyújtása
Letöltés

56/2016. (III. 31.)

VP-6-7.4.1.1-16 pályázat benyújtása
Letöltés

57/2016. (III. 31.)

Pályázat kiírása település üzemeltető munkakör betöltésére
Letöltés

58/2016. (III. 31.)

Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról
Letöltés

59/2016. (III. 31.)

Kanalas Dániel Jászszentlászló, Zsolnai u. ll. szám alatti lakos lakás felújítási kölcsön kérelme
Letöltés

60/2016. (IV. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának megállapítása
Letöltés

61/2016. (IV. 28.)

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

62/2016. (IV. 28.)

2015. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
Letöltés

63/2016. (IV. 28.)

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2015. évi mentő tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
Letöltés

64/2016. (IV. 28.)

Rajzpályázat pályamunkáinak díjazása
Letöltés

65/2016. (IV. 28.)

Járda felújítás és építés támogatása
Letöltés

66/2016. (IV. 28.)

Beszámoló Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2015. évi tevékenységéről.
Letöltés

67/2016. (IV. 28.)

Beszámoló Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről.
Letöltés

68/2016. (IV. 28.)

Fogászati alapellátás tárgyában pályázat kiírása
Letöltés

69/2016. (IV. 28.)

TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázat benyújtása
Letöltés

70/2016. (IV. 28.)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Letöltés

71/2016. (IV. 28.)

Szociális intézmények fejlesztése, felújítása támogatása
Letöltés

72/2016. (IV. 28.)

Jászszentlászló 1079/4 hrsz. alatti ingatlan megosztása, és értékesítése
Letöltés

73/2016. (IV. 28.)

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub támogatása
Letöltés

74/2016. (IV. 28.)

Képviselő-testületi határozat visszavonása
Letöltés

75/2016. (IV. 28.)

KLIK Kiskunfélegyházi Tankerület támogatása
Letöltés

76/2016. (IV. 28.)

Iparűzési adó alóli mentesség
Letöltés

77/2016. (V. 09.)

Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
Letöltés

78/2016. (V. 19.)

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása
Letöltés

79/2016. (V. 19.)

Jászszentlászló csapadék és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció V. ütem vízjogi létesítési engedélyterv, kiviteli terv szerződéskötése
Letöltés

80/2016. (V. 19.)

Urbánné Dékány Dóra jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

81/2016. (V. 19.)

Kiss Mihályné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

82/2016. (V. 19.)

Vastag Ádám jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázat
Letöltés

83/2016. (V. 19.)

Patyi Endre jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázat
Letöltés

84/2016. (V. 19.)

Juhász Károlyné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázat
Letöltés

85/2016. (V. 19.)

Bugyi Károly jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázat
Letöltés

86/2016. (V. 19.)

Kiss Mihály jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázat
Letöltés

87/2016. (V. 19.)

Vastag János jászszentlászlói járda építési és felújítási pályázat
Letöltés

88/2016. (V. 19.)

Csík Sándor jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázat
Letöltés

89/2016. (V. 19.)

Szabó László jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázat
Letöltés

90/2016. (V. 19.)

Kelemen Márk jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázat
Letöltés

91/2016. (V. 19.)

Hideg László jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázat
Letöltés

92/2016. (V. 19.)

Művelődési Ház terembérleti szerződés módosítása
Letöltés

93/2016. (V. 19.)

Jászszentlászló, Szent László u. 29. szám alatti ingatlan bérleti ügye
Letöltés

94/2016. (V. 19.)

Kovács Kitti Jászszentlászlói lakos önkormányzati bérlakás ügye
Letöltés

95/2016. (V. 19.)

Pásztorné Gácsi-Kis Melinda Jászszentlászlói lakos önkormányzati bérlakás ügye
Letöltés

96/2016. (V. 19.)

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása
Letöltés

97/2016. (V. 19.)

Vadászati jog átengedése.
Letöltés

98/2016. (V. 19.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat földtulajdonos képviselete
Letöltés

99/2016. (V. 19.)

Tőkegarantált Magyar Államkötvény vásárlása
Letöltés

100/2016. (V. 19.)

Pencz András ápolási díj ügye
Letöltés

101/2016. (V. 31.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Letöltés

102/2016. (VI. 16.)

Szociális intézmények fejlesztése, felújítása támogatása
Letöltés

103/2016. (VI. 23.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

104/2016. (VI. 23.)

Közszolgáltatási Szerződés II. módosítása

Letöltés

105/2016. (VI. 23.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása

Letöltés

106/2016. (VI. 23.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámoló jóváhagyása

Letöltés

107/2016. (VI. 23.)

Integrál-Group Kft vételi kérelme

Letöltés

108/2016. (VI. 23.)

Településfejlesztési döntés a településrendezési eszközök módosításáról

Letöltés

109/2016. (VI. 23.)

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályai

Letöltés

110/2016. (VI. 23.)

Mityók Ferenc Jászszentlászló Zsolnai u. 5. szám alatti lakos járda építési támogatása

Letöltés

111/2016. (VI. 23.)

Bálint Nelli önkormányzati bérlakás kérelme

Letöltés

112/2016. (VI. 23.)

Csaplán Tünde önkormányzati bérlakás kérelme

Letöltés

113/2016. (VI. 23.)

Babazászló rajzpályázat pályamunkájának díjazása

Letöltés

114/2016. (VI. 23.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű vásárlása

Letöltés

115/2016. (VI. 23.)

Kiskunfélegyházai Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása

Letöltés

116/2016. (VI. 23.)

Sporttelep elnevezése

Letöltés

117/2016. (VI. 23.)

Jegyzői beszámoló Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról

Letöltés

118/2016. (VI. 23.)

Dobákné Ilcsik Erzsébet Jászszentlászlói lakos ápolási díj ügye

Letöltés

119/2016. (VI. 23.)

Juhász Irén részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.

Letöltés

120/2016. (VI. 23.)

Patai Ádám részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.

Letöltés

121/2016. (VI. 23.)

Kitüntetettek részére tárgyjutalom.

Letöltés

122/2016. (VII. 8.)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Letöltés

123/2016. (VII. 8.)

TOP-3.2.1-15 sz. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat benyújtása.
Letöltés

124/2016. (VIII. 11.)

Jászszentlászló 1079/4 hrsz. terület megosztása
Letöltés

125/2016. (VIII. 11.)

Jászszentlászló 991 hrsz. terület megosztása
Letöltés

126/2016. (VIII. 11.)

Jászszentlászló 501/1 hrsz és 501/6 hrsz. területek egyesítése
Letöltés

127/2016. (VIII. 11.)

Jászszentlászló 356/3 hrsz. ingatlan cseréje
Letöltés

128/2016. (VIII. 11.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatása
Letöltés

129/2016. (VIII. 11.)

Czombos Csaba Tápboltja Kft beadványa
Letöltés

130/2016. (VIII. 11.)

Gyalogátkelőhelyek engedélyeztetése
Letöltés

131/2016. (VIII. 18.)

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
Letöltés

132/2016. (VIII. 18.)

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Letöltés

133/2016. (VIII. 29.)

Szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Letöltés

134/2016. (IX. 2.)

Fogászati alapellátás
Letöltés

135/2016. (IX. 09.)

„Szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

136/2016. (IX. 09.)

Településfejlesztési döntés a településrendezési eszközök módosításáról
Letöltés

137/2016. (IX. 20.)

KÖFOP-1.2.1-VEKOR-16 pályázat benyújtása
Letöltés

138/2016. (IX. 20.)

Megbízási szerződés megkötése ALBENSIS Nonprofit Kft-vel
Letöltés

139/2016. (IX. 29.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésnek módosítása
Letöltés

140/2016. (IX. 29.)

Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

141/2016. (IX. 29.)

Életünk Jászszentlászló sajtótermék
Letöltés

142/2016. (IX. 29.)

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése az F&F Trend Dent Korlátolt Felelősségű Társasággal
Letöltés

143/2016. (IX. 29.)

F&F Trend Dent Kft. eszköztámogatása
Letöltés

144/2016. (IX. 29.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület 2017. évi támogatása
Letöltés

145/2016. (IX. 29.)

Czombos Csaba Tápboltja Kft kérelme
Letöltés

146/2016. (IX. 29.)

Magyar Telekom Nyrt bérleti szerződése
Letöltés

147/2016. (IX. 29.)

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Letöltés

148/2016. (IX. 29.)

Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések
Letöltés

149/2016. (IX. 29.)

„Fenntartható megújuló energiák Jászszentlászló településen” elnevezésű pályázat benyújtásáról
Letöltés

150/2016. (IX. 29.)

MÁV állomás megállóhely fenntartási feladatai
Letöltés

151/2016. (IX. 29.)

Horgásztanya bérleti szerződése
Letöltés

152/2016. (IX. 29.)

Közpark világítás felújítása
Letöltés

153/2016. (IX. 29.)

Kossuth utca Dózsa György utca járda felújítása
Letöltés

154/2016. (IX. 29.)

Tűzifa értékesítése
Letöltés

155/2016. (IX. 29.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde bővítés tervezési munkái
Letöltés

156/2016. (IX. 29.)

Kelemen Mihályné Jászszentlászló, Lantostanya 17/1. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

157/2016. (IX. 29.)

Krupa Lászlóné Jászszentlászló, Felsőtanya 5 . szám alatti lakos kamatmentes önkormányzat kölcsön kérelme
Letöltés

158/2016. (X. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésnek módosítása
Letöltés

159/2016. (X. 27.)

Jászszentlászló 973/1 hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában döntés
Letöltés

160/2016. (X. 27.)

Jászszentlászló 356/4 hrsz. terület értékesítése
Letöltés

161/2016. (X. 27.)

Nagy Mihály Róbertné Jászszentlászló, Dózsa György u. 13. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

162/2016. (XI. 14.)

Jászszentlászló I. Világháborús emlékmű és katonasírok felújítása
Letöltés

163/2016. (XII. 1.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Letöltés

Melléklet: 1.sz.

164/2016. (XII. 1.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének elfogadása
Letöltés

165/2016. (XII. 1.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályainak elfogadása
Letöltés

166/2016. (XII. 1.)

Települési Értéktár Bizottság 2016. évi beszámolójának jóváhagyása
Letöltés

167/2016. (XII. 1.)

Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Letöltés

168/2016. (XII. 1.)

Testvértelepülési megállapodás megkötése Jásztelek Község Önkormányzatával
Letöltés

169/2016. (XII. 1.)

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszköztámogatás
Letöltés

170/2016. (XII. 1.)

Településfejlesztési döntés településrendezési eszközös módosításáról
Letöltés

171/2016. (XII. 1.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola kérelme.
Letöltés

172/2016. (XII. 1.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlása
Letöltés

173/2016. (XII. 1.)

Dűlőút jelzőtáblák elhelyezése
Letöltés

174/2016. (XII. 1.)

Huszár Magda kamatmentes lakásvásárlási támogatás iránti kérelme
Letöltés

175/2016. (XII. 1.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása
Letöltés

176/2016. (XII. 6.)

ASP Rendszer Szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Letöltés

177/2016. (XII. 6.)

Jászszentlászló 509 hrsz alatti ingatlan vétele
Letöltés

178/2016. (XII. 6.)

Móricgát Község Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése
Letöltés


Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai 2017.

1/2017. (I. 6.)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázat benyújtása
Letöltés

2/2017. (I. 26.)

Településszerkezeti terv módosítása
Letöltés

3/2017. (I. 26.)

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben való részvételről döntés
Letöltés

4/2017. (I. 26.)

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
Letöltés

5/2017. (I. 26.)

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

6/2017. (I. 26.)

A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

7/2017. (I. 26.)

Polgármester 2017. évre vonatkozó cafeteria-juttatása
Letöltés

8/2017. (I. 26.)

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

9/2017. (I. 26.)

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 2017. évi támogatás
Letöltés

10/2017. (I. 26.)

Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási kérelme
Letöltés

11/2017. (I. 26.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Letöltés

12/2017. (I. 26.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása
Letöltés

13/2017. (I. 26.)

Jászszentlászló-Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése
Letöltés

14/2017. (I. 26.)

Urnafülke vásárlása
Letöltés

15/2017. (I. 26.)

Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/2016 pályázat
Letöltés

16/2017. (I. 26.)

Szociális szövetkezet létrehozása
Letöltés

17/2017. (I. 26.)

SzLÓB régi épület elektromos hálózat és világítás felújítása
Letöltés

18/2017. (I. 26.)

1/2017. (I. 6.) sz. határozat visszavonása
Letöltés

19/2017. (I. 26.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről
Letöltés

20/2017. (I. 26.)

Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése pályázat
Letöltés

21/2017. (I. 26.)

Csenki Jánosné Jászszentlászló Bem u. 1. sz. alatti lakos ápolási díj kérelmének elbírálása
Letöltés

22/2017. (II. 23.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

23/2017. (II. 23.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

24/2017. (II. 23.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

25/2017. (II. 23.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-3.9.2 pályázat megvalósításához
Letöltés

26/2017. (II. 23.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-1.5.3 pályázat megvalósításához
Letöltés

27/2017. (II. 23.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

28/2017. (II. 23.)

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása
Letöltés

29/2017. (II. 23.)

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti terembérleti szerződés megkötése
Letöltés

30/2017. (II. 23.)

Kis-Szabó Norbert lakásbérleti szerződése
Letöltés

31/2017. (II. 23.)

2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

32/2017. (II. 23.)

Tagsági jogviszony létesítése a Ben-Wood Szociális Szövetkezetben
Letöltés

33/2017. (II. 23.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének elfogadása
Letöltés

34/2017. (II. 23.)

Vidéki Józsefné Jászszentlászló, Felsőtanya 28. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

35/2017. (III. 30.)

Közösségi szálláshely igénybevételéért fizetendő szállásdíj meghatározása
Letöltés

36/2017. (III. 30.)

A 2017. évi közbeszerzési terv
Letöltés

37/2017. (III. 30.)

Megállapodás megkötése Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel.
Letöltés

38/2017. (III. 30.)

Petőfi utca felújítása.
Letöltés

39/2017. (III. 30.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzat Hivatal felújítása
Letöltés

40/2017. (III. 30.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft többletkapacitási kérelme
Letöltés

41/2017. (III. 30.)

Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

42/2017. (III. 30.)

Járda felújítás és építési pályázat kiírása
Letöltés

43/2017. (III. 30.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
Letöltés

44/2017. (III. 30.)

School of Business Szeged Szakgimnázium és Szakközépiskola Kiskunfélegyházi Tagintézménye részére támogatás nyújtása az 51. Intersteno Kongresszus és Világbajnokságon történő részvételhez
Letöltés

45/2017. (III. 30.)

Dr. Gyöngyössy Orsolya támogatási kérelme Dr. Szűcs Judit részére ünnepi meglepetés-kötet kiadásához
Letöltés

46/2017. (III. 30.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Letöltés

47/2017. (III. 30.)

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2016. évi mentő tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
Letöltés

48/2017. (III. 30.)

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámoló jelentése
Letöltés

49/2017. (III. 30.)

"Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
Letöltés

50/2017. (III. 30.)

A KEOP-1.3.0/09/11-2011-0028 az. "Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt " című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a "Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól"
Letöltés

51/2017. (III. 30.)

Víziközmű Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
Letöltés

52/2017. (III. 30.)

Térítésmentes sírhely biztosítása Kovács István címzetes főjegyző részére
Letöltés

53/2017. (III. 30.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. sz. ingatlan használatba adása
Letöltés

54/2017. (III. 30.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola támogatása
Letöltés

55/2017. (III. 30.)

Csenki Jánosné Jászszentlászlói lakos ápolási díj ügye
Letöltés

56/2017. (III. 30.)

Csépke Miklós Jászszentlászló, Petőfi u. 7. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

57/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásának megállapítására
Letöltés

58/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

59/2017. (IV. 27.)

2016. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
Letöltés

60/2017. (IV. 27.)

Kecskeméti Tankerületi Központ megkeresése intézményi átszervezés véleményezése tárgyában
Letöltés

61/2017. (IV. 27.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Letöltés

62/2017. (IV. 27.)

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázat benyújtása
Letöltés

63/2017. (IV. 27.)

Szabó Martin jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

64/2017. (IV. 27.)

Marton László jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

65/2017. (IV. 27.)

Seres Attila jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

66/2017. (IV. 27.)

Kardos Benő jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

67/2017. (IV. 27.)

Kiss Tibor jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

68/2017. (IV. 27.)

Tisóczki Jánosné jászszentlászlói lakos  járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

69/2017. (IV. 27.)

Csenki János Gáborné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

70/2017. (IV. 27.)

Dékány Ferenc István jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

71/2017. (IV. 27.)

Novikov József jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

72/2017. (IV. 27.)

Váradi Sándor jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

73/2017. (IV. 27.)

Csépke Miklós jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

74/2017. (IV. 27.)

Lakatos Imre jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

75/2017. (IV. 27.)

Szabó Szilvia jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

76/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület civil támogatása
Letöltés

77/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub civil támogatása
Letöltés

78/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület civil támogatása
Letöltés

79/2017. (IV. 27.)

Dongér-Kelőér Egyesület civil támogatása
Letöltés

80/2017. (IV. 27.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület civil támogatása
Letöltés

81/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Hangász Együttes civil támogatása
Letöltés

82/2017. (IV. 27.)

Korszerű Iskoláért Alapítvány civil támogatása
Letöltés

83/2017. (IV. 27.)

Pásztorkodó Néphagyományőrző Óvodai Egyesület civil támogatása
Letöltés

84/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Sportegyesület civil támogatása
Letöltés

85/2017. (IV. 27.)

Szivárványlakók/Bozóki Edit civil támogatása
Letöltés

86/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlóért Egyesület civil támogatása
Letöltés

87/2017. (IV. 27.)

Nagycsaládosok Egyesülete civil támogatása
Letöltés

88/2017. (IV. 27.)

Református Egyház támogatása
Letöltés

89/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülete civil támogatása
Letöltés

90/2017. (IV. 27.)

Pöttyös Bögre zenekar civil támogatása
Letöltés

91/2017. (IV. 27.)

Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete civil támogatása
Letöltés

92/2017. (IV. 27.)

Tollászkodó Egyesület civil támogatása
Letöltés

93/2017. (IV. 27.)

Szent László Általános Iskola civil támogatása
Letöltés

94/2017. (IV. 27.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatása.
Letöltés

95/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatási kérelme
Letöltés

96/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Letöltés

97/2017. (IV. 27.)

Kiskunfélegyházi Mentőállomás  támogatási kérelme
Letöltés

98/2017. (IV. 27.)

Pályázati felhívás kiírása köztemető üzemeltetésére
Letöltés

99/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola igazgatói pályázat véleményezése
Letöltés

100/2017. (IV. 27.)

Közvilágítás felújítása
Letöltés

101/2017. (IV. 27.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
Letöltés

102/2017. (IV. 27.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft állandó könyvvizsgáló megbízása
Letöltés

103/2017. (IV. 27.)

Dongér-Kelőér Egyesület megalakítása
Letöltés

104/2017. (IV. 27.)

Dongér-Kelőér Egyesület székhely bejegyzéshez hozzájárulás
Letöltés

105/2017. (IV. 27.)

Kiskunfélegyházi Kőfaragó Fesztivál támogatása
Letöltés

106/2017. (V. 04.)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Letöltés

107/2017. (V. 04.)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat megvalósításának ütemezése
Letöltés

108/2017. (V. 17.)

61/2017. (IV. 27.) határozat visszavonása
Letöltés

109/2017. (V. 17.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Letöltés

110/2017. (V. 25.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója
Letöltés 

111/2017. (V. 25.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi költségvetéséről
Letöltés

112/2017. (V. 25.)

Kovács Kitti önkormányzati bérlakás kérelme
Letöltés

113/2017. (V. 25.)

Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról.
Letöltés

114/2017. (V. 25.)

Alkotmány utca gyalogos átkelőhely villamos kiviteli munkák megrendelése
Letöltés

115/2017. (V. 25.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás felbontása
Letöltés

116/2017. (V. 25.)

Települési arculati kézikönyv elkészítése
Letöltés

117/2017. (V. 25.)

Tőkegarantált Magyar Államkötvény vásárlása
Letöltés

118/2017. (V. 26.)

106/2017. (V. 4.) határozat visszavonása
Letöltés

119/2017. (V. 26.)

107/2017. (V. 4.) határozat visszavonása
Letöltés

120/2017. (V. 26.)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Letöltés

121/2017. (V. 26.)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat megvalósításának ütemezése
Letöltés

122/2017. (VI. 29.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló jóváhagyása
Letöltés

123/2017. (VI. 29.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás működéséről szóló beszámoló
Letöltés

124/2017. (VI. 29.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló beszámoló
Letöltés

125/2017. (VI. 29.)

„Konyhai dogozók kollektívája" részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

126/2017. (VI. 29.)

Jászszentlászlói Hangász Együttes részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

127/2017. (VI. 29.)

Pénzbeli támogatás kitüntetettek részére
Letöltés

128/2017. (VI. 29.)

Pénzbeli támogatás kitüntetettek részére
Letöltés

129/2017. (VI. 29.)

Czeilinger Luca Gizella Jászszentlászló, Mohácsi u. 2. szám alatti lakos lakás felújítási kölcsön kérelme
Letöltés

130/2017. (VII. 04.)

TOP-1.4.1-16 jelű, "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" pályázat benyújtása
Letöltés

131/2017. (VII. 24.)

TOP-5.3.1-16 pályázat benyújtásáról
Letöltés

132/2017. (VII. 24.)

TOP-3.2.1-16 pályázat előkészítése tárgyában megbízási szerződés megkötése.
Letöltés

133/2017. (VII. 24.)

Jászszentlászló-Csengele összekötőút nyomvonal kijavításhoz szükséges területek megvásárlása
Letöltés

134/2017. (VII. 24.)

Temető üzemeltetésre beérkezett pályázatok elbírálása
Letöltés

135/2017. (VIII. 14.)

TOP-3.2.1-16-BK 1 jelű, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komplex energetikai felújítás a Jászszentlászlói iskola épületén" pályázat benyújtása
Letöltés

136/2017. (VIII. 24.)

Kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálásáról
Letöltés

137/2017. (VIII. 24.)

Kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálásáról
Letöltés

138/2017. (VIII. 24.)

„Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

139/2017. (VIII. 24.)

„Helyi Esélyegyenlőségi Program” módosítása
Letöltés

140/2017. (VIII. 24.)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése
Letöltés

141/2017. (VIII. 24.)

Jászszentlászló, 487 hrsz-ú ingatlan megvásárlása ügyében döntés
Letöltés

142/2017. (IX. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésnek módosítása
Letöltés

143/2017. (IX. 28.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítása
Letöltés

144/2017. (IX. 28.)

Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

145/2017. (IX. 28.)

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Letöltés

146/2017. (IX. 28.)

Katona Lajosné önkormányzati bérlakás iránti kérelme
Letöltés

147/2017. (IX. 28.)

VP-6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázati előleg igénylése
Letöltés

148/2017. (IX. 28.)

Huszár Magda Jászszentlászló, Vörösmarty u. 7 kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

149/2017. (IX. 28.)

Kelemenné Mintál Melinda Jászszentlászló, József A. u. 3. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

150/2017. (IX. 28.)

Tóth Viktória Jászszentlászló, Kalmárföld 50. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

151/2017. (X. 26.)

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása
Letöltés

152/2017. (X. 26.)

LEADER – Helyi Akciócsoport együttműködési tevékenységére pályázat benyújtása
Letöltés

153/2017. (X. 26.)

Szabad pénzeszközök lekötése
Letöltés

154/2017. (XI. 14.)

Rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtása
Letöltés

155/2017. (XI. 30.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Letöltés

156/2017. (XI. 30.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének elfogadása
Letöltés

157/2017. (XI. 30.)

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére támogatás biztosításáról
Letöltés

158/2017. (XI. 30.)

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás biztosítása
Letöltés

159/2017. (XI. 30.)

Veszterm Bt temető üzemeltető támogatási kérelme
Letöltés

160/2017. (XI. 30.)

Jászszentlászló 993 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Letöltés

161/2017. (XI. 30.)

Együttműködési megállapodás megkötése
Letöltés

162/2017. (XI. 30.)

Jászszentlászló-Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése
Letöltés

163/2017. (XI. 30.)

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása
Letöltés

164/2017. (XI. 30.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása
Letöltés

165/2017. (XII. 14.)

Jászszentlászló 056/4 hrsz. út változás előtti nyomvonalának megszüntetése
Letöltés

166/2017. (XII. 14.)

Jászszentlászló 056/4 hrsz. útnyomvonalának rendezése
Letöltés

167/2017. (XII. 29.)

Településképi arculati kézikönyv elfogadása
Letöltés

 

 


Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai 2018.

1/2018. (I. 25.)

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 2018. évi támogatás
Letöltés

2/2018. (I. 25.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatása
Letöltés

3/2018. (I. 25.)

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti  terembérleti szerződés megkötése
Letöltés

4/2018. (I. 25.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Letöltés

5/2018. (I. 25.)

A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

6/2018. (I. 25.

Polgármester 2018. évre vonatkozó cafeteria-juttatása
Letöltés

7/2018. (I. 25.)

Tagsági jogviszony létesítése a 7-Vezér Szociális Szövetkezetbe
Letöltés

8/2018. (I. 25.)

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
Letöltés

9/2018. (I. 25.)

Római Katolikus Plébánia támogatása
Letöltés

10/2018. (II. 28.)

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Letöltés

11/2018. (II. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

12/2018. (II. 28.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

13/2018. (II. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

14/2018. (II. 28.)

Kiskunfélegyházi Mentőállomás támogatási kérelme
Letöltés

15/2018. (II. 28.)

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása
Letöltés

16/2018. (II. 28.)

2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

17/2018. (II. 28.)

VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című pályázat beadása
Letöltés

18/2018. (II. 28.)

Megbízási szerződés megköt SOM-TAN Kft-vel pályázat beadására                                     
Letöltés

19/2018. (II. 28.)

Kerékpárútszakaszok kezelői feladatainak átadása
Letöltés

20/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38.  szám alatti önkormányzati bérlakási iránti kérelem
Letöltés

21/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem
Letöltés

22/2018. (II. 28.)

Helyi civil szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

23/2018. (II. 28.)

Helyi önszerveződő civil közösségek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

24/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Géza Fejedelem utca és Bajza utca burkolat felújítása
Letöltés

25/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Géza Fejedelem utca és Bajza utca burkolat felújítása
Letöltés

26/2018. (II. 28.)

Támogatási megállapodás megkötése Korszerű Iskoláért Alapítvánnyal
Letöltés

27/2018. (II. 28.)

Vargha Anikó Jászszentlászló Alkotmány u. 77. sz. alatti lakos ápolási díj megszüntetése kérelmének elbírálása
Letöltés

28/2018. (II. 28.)

SZSZB tagjainak, póttagjainak megválasztása
Letöltés

29/2018. (III. 29.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Letöltés

30/2018. (III. 29.)

A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás kötése a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal.
Letöltés

31/2018. (III. 29.)

Közművelődési megállapodás kötése a Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel
Letöltés

32/2018. (III. 29.)

Közösségi ház (Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.) tartós bérlete
Letöltés

33/2018. (III. 29.)

Jászszentlászló 993 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Letöltés

34/2018. (III. 29.)

Szőlőterület értékesítése
Letöltés

35/2018. (III. 29.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Letöltés

36/2018. (III. 29.)

Jászszentlászló Géza Fejedelem utca és Bajza utca burkolat felújítása
Letöltés

37/2018. (III. 29.)

Pintér András Lászlóné Jászszentlászló Pécsi u. 28. sz. alatti lakos ápolási díj kérelmének elbírálása
Letöltés

38/2018. (III. 29.)

Ihnát Brigitta Jászszentlászló, Rákóczi u. 30. szám alatti lakos támogatása
Letöltés

39/2018. (IV. 26.)

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2017. évi mentő tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
Letöltés

40/2018. (IV. 26.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás támogatásáról
Letöltés

41/2018. (IV. 26.)

Járda felújítás és építési pályázat kiírása
Letöltés

42/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület civil támogatása
Letöltés

43/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület civil támogatása
Letöltés

44/2018. (IV. 26.)

Dongér-Kelőér Egyesület civil támogatása
Letöltés

45/2018. (IV. 26.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület civil támogatása
Letöltés

46/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Hangász Együttes civil támogatása
Letöltés

47/2018. (IV. 26.)

Korszerű Iskoláért Alapítvány civil támogatása
Letöltés

48/2018. (IV. 26.)

Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület civil támogatása
Letöltés

49/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Sportegyesület civil támogatása
Letöltés

50/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlóért Egyesület civil támogatása
Letöltés

51/2018. (IV. 26.)

Nagycsaládosok Egyesülete civil támogatása
Letöltés

52/2018. (IV. 26.)

Szanki Református Egyházközség támogatása
Letöltés

53/2018. (IV. 26.)

Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete civil támogatása
Letöltés

54/2018. (IV. 26.)

Tollászkodó Egyesület civil támogatása
Letöltés

55/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

56/2018. (IV. 26.)

Szivárvány tábor önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

57/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása
Letöltés

58/2018. (IV. 26.)

Kovács Kitti önkormányzati bérlakás kérelme
Letöltés

59/2018. (IV. 26.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
Letöltés

60/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászló 1079/6 hrsz terület megosztása és 4.000 m2 értékesítése
Letöltés

61/2018. (IV. 26.)

EFOP-1.5.3-16-2017-00009 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt támogatási szerződése módosításának jóváhagyása
Letöltés

62/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászló Kalmár erdő és Kalmár föld közterület megnevezésének módosítása
Letöltés

63/2018. (IV. 26.)

Czagány István Jenő kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

64/2018. (V. 16.)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásához önerő biztosítása
Letöltés

65/2018. (V. 16.)

VP6-19.2.1.-50-1-17 kódszámú „Egészségügyi alapszolgáltatások és szociális alap- és szakosított ellátás fejlesztése a térségben” című  pályázat benyújtása
Letöltés

66/2018. (V. 16.)

HUNG-2018 pályázat benyújtása
Letöltés

67/2018. (V. 30.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megállapítására
Letöltés

68/2018. (V. 30.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

69/2018. (V. 30.)

2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
Letöltés

70/2018. (V. 30.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás működéséről szóló beszámoló
Letöltés

71/2018. (V. 30.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló beszámoló
Letöltés

72/2018. (V. 30.)

Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Letöltés

73/2018. (V. 30.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója
Letöltés

74/2018. (V. 30.)

EFOP-3.9.2-162017-00010 támogatási szerződés módosítás jóváhagyásáról
Letöltés

75/2018. (V. 30.)

Varga Péter jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

76/2018. (V. 30.)

Vakulya Istvánné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

77/2018. (V. 30.)

Molnár István jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

78/2018. (V. 30.)

Virághné Péter Ibolya jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

79/2018. (V. 30.)

Gulyás Balázs jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

80/2018. (V. 30.)

Törökné Temesvári Krisztina jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

81/2018. (V. 30.)

Rókus Péterné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

82/2018. (V. 30.)

Közösségi szálláshely igénybevételéért fizetendő szállásdíj
Letöltés

83/2018. (V. 30.)

Székelykapu elhelyezése
Letöltés

84/2018. (V. 30.)

Sírkert kialakítása
Letöltés

85/2018. (V. 30.)

VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című   pályázat benyújtása
Letöltés

86/2018. (V. 30.)

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása
Letöltés

87/2018. (V. 30.)

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204105/295 altéma kódszámú „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázat benyújtása
Letöltés

88/2018. (V. 30.)

„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz saját erő biztosítása
Letöltés

89/2018. (V. 30.)

Molnár István jászszentlászlói lakos terület bérleti kérelme
Letöltés

90/2018. (V. 30.)

MÁK ellenőrzési jelentés elfogadása
Letöltés

91/2018. (V. 30.)

Czagány István Jenő kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

92/2018. (V. 30.)

Pintér András részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

93/2018. (V. 30.)

Eördögh András részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

94/2018. (V. 30.)

Kitüntetettek részére tárgyjutalom.
Letöltés

95/2018. (VI. 28.)

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Letöltés

96/2018. (VI. 28.)

A Jászszentlászló 1026/1. hrsz-ú alatti ingatlan értékesítése
Letöltés

97/2018. (VI. 28.)

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezés véleményezése
Letöltés

98/2018. (VI. 28.)

Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Szent László Alapszolgáltatási Központ között
Letöltés

99/2018. (VI. 28.)

Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Szent László Óvoda és Bölcsőde  között
Letöltés

100/2018. (VI. 28.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámoló
Letöltés

101/2018. (VI. 28.)

Jászszentlászlói Sportegyesület élőfüves sportpálya felújítására elnyert pályázat megvalósításához szükséges önrészhez támogatást
Letöltés

102/2018. (VI. 28.)

Nagy Ilona jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

103/2018. (VI. 28.)

Tóth József jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

104/2018. (VI. 28.)

Váradi Andrásné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

105/2018. (VI. 28.)

Kis Csaba jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

106/2018. (VI. 28.)

Jobbágy Miklós István jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

107/2018. (VI. 28.)

Géczi Béláné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

108/2018. (VI. 28.)

Seres Lajos jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

109/2018. (VI. 28.)

Együttműködési megállapodás
Letöltés

110/2018. (VI. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának jóváhagyása
Letöltés

111/2018. (VI. 28.)

Czagány István Jászszentlászló, Dózsa György u. 11. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

112/2018. (VII. 10.)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtására kötött Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
Letöltés

113/2018. (VII. 10.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása
Letöltés

114/2018. (VII. 10.)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás megindítása
Letöltés

115/2018. (VII. 10.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010  azonosító számú ”Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című pályázat konzorciumi szerződésének  módosítása
Letöltés

116/2018. (VII. 10.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009  azonosító számú ”Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek”  című pályázat konzorciumi szerződésének  módosítása
Letöltés

117/2018. (VII. 10.)

Wifi-Com Kft –vel  bérleti szerződés
Letöltés

118/2018. (VIII. 09.)

„Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

119/2018. (VIII. 09.)

TOP-5.3.1-16-2017-00001 pályázat megvalósításáról
Letöltés

120/2018. (VIII. 09.)

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00003  azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárás megindítása
Letöltés

121/2018. (VIII. 09.)

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Letöltés

122/2018. (IX. 13.)

VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Jászszentlászlói Falunap és Paradicsomfesztivál” című   pályázat benyújtása
Letöltés

123/2018. (IX. 13.)

VP6-19.2.1.-50-1-17 kódszámú „Szociális alap és szakosított ellátás fejlesztése LEADER támogatással” című  pályázat benyújtása
Letöltés

124/2018. (IX. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

125/2018. (IX. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának elfogadása
Letöltés

126/2018. (IX. 27.)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

127/2018. (IX. 27.)

A 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Letöltés

128/2018. (IX. 27.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Letöltés

129/2018. (IX. 27.)

Jászszentlászló, Vasút u. 12. ingatlan értékesítése
Letöltés

130/2018. (IX. 27.)

Kamerarendszer bővítése
Letöltés

131/2018. (IX. 27.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Letöltés

132/2018. (IX. 27.)

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
Letöltés

133/2018. (IX. 27.)

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
Letöltés

134/2018. (IX. 27.)

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének megválasztásáról
Letöltés

135/2018. (IX. 27.)

Lukács Józsefné Jászszentlászló, Bem u. 7. szám alatti lakos kamatmentes kölcsön ügye
Letöltés

136/2018. (XI. 15.)

„Bölcsődei fejlesztési program” pályázat benyújtása
Letöltés

137/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
Letöltés

138/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ jóváhagyása
Letöltés

139/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

140/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása
Letöltés

141/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Letöltés

142/2018. (XI. 29.)

Feladat-ellátási szerződés felmondása
Letöltés

143/2018. (XI. 29.)

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése
Letöltés

144/2018. (XI. 29.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról.
Letöltés

145/2018. (XI. 29.)

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás biztosítása
Letöltés

146/2018. (XI. 29.)

Haszonanyag adásvételi szerződés felmondása
Letöltés

147/2018. (XI. 29.)

Köztemető üzemeltetőjének 2018. évi beszámolója.
Letöltés

148/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Letöltés

149/2018. (XI. 29.)

Arany János Tehetséggondozó Program.
Letöltés

150/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzése
Letöltés

151/2018. (XI. 29.)

Czeilinger Luca Jászszentlászló, Mohácsi u. 2. szám alatti lakos kamatmentes kölcsön ügye
Letöltés

152/2018. (XI. 29.)

Kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálásáról
Letöltés

153/2018. (XII. 3.)

Barcsik Márk  Jászszentlászló, Szent István u. 11. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

154/2018. (XII. 3.)

Csontos Szabina  Jászszentlászló, Móricz Zs. u. 20. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

155/2018. (XII. 3.)

Czirkó Viktória  Jászszentlászló, Móra F. u. 29. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

156/2018. (XII. 3.)

Puskás Nóra  Jászszentlászló, Hársfa u. 19. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

157/2018. (XII. 3.)

Várai Lili  Jászszentlászló, Damjanich u. 15/a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

158/2018. (XII. 12.)

„Bölcsődei fejlesztési program” pályázat benyújtása
Letöltés


Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai 2019.

1/2019. (I. 16.)

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása
Letöltés

2/2019. (I. 31.)

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 2019. évi támogatás
Letöltés

3/2019. (I. 31.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatása
Letöltés

4/2019. (I. 31.)

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Letöltés

5/2019. (I. 31.)

Seven Dentists Kft eszköztámogatása
Letöltés

6/2019. (I. 31.)

Beiskolázási körzetek véleményezése
Letöltés

7/2019. (I. 31.)

Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat
Letöltés

8/2019. (I. 31.)

A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

9/2019. (I. 31.)

Polgármester 2019. évre vonatkozó cafeteria-juttatása
Letöltés

10/2019. (I. 31.)

Kővágó Ferenc vételi kérelem
Letöltés

11/2019. (I. 31.)

Jászszentlászló, Vasút u. 12. ingatlan értékesítése
Letöltés

12/2019. (I. 31.)

Pro Sanitate Díjra felterjesztés
Letöltés

13/2019. (I. 31.)

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
Letöltés

14/2019. (II. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

15/2019. (II. 28.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

16/2019. (II. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

17/2019. (II. 28.)

Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. részére működési támogatás biztosítása
Letöltés

18/2019. (II. 28.)

Bács-Kiskun megyei Almanach 2019 kiadása
Letöltés

19/2019. (II. 28.)

2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

20/2019. (II. 28.)

Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
Letöltés

21/2019. (II. 28.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem
Letöltés

22/2019. (II. 28.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem
Letöltés

23/2019. (II. 28.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Letöltés

24/2019. (II. 28.)

Fogászati alapellátás tárgyában pályázat kiírása
Letöltés

25/2019. (II. 28.)

Jászszentlászló 1079/6  hrsz terület telekhatár rendezése
Letöltés

26/2019. (II. 28.)

10/2019. (I. 31.) sz. határozat módosítása
Letöltés

27/2019. (II. 28.)

Móra Ferenc utca forgalmi rend változása
Letöltés

28/2019. (III. 26)

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Letöltés

29/2019. (III. 26)

Helyi civil szervezetek 2019. évi támogatásra vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

30/2019. (III. 26)

Helyi önszerveződő civil közösségek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

31/2019. (III. 26)

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
Letöltés

32/2019. (III. 26)

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Letöltés

33/2019. (III. 26)

Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
Letöltés

34/2019. (III. 26)

Szennyvíztisztító telep átsorolási kérelemhez szükséges dokumentáció elkészítése
Letöltés

35/2019. (IV. 25)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának megállapítására
Letöltés

36/2019. (IV. 25)

2018. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
Letöltés

37/2019. (IV. 25)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási Tanácsban végzett 2018. évi tevékenységről.
Letöltés

38/2019. (IV. 25)

Járda felújítás és építési pályázat kiírása
Letöltés

39/2019. (IV. 25)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása
Letöltés

40/2019. (IV. 25)

Farkas Gizella Hajnalka önkormányzati bérlakás kérelem
Letöltés

41/2019. (IV. 25)

MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme
Letöltés

42/2019. (IV. 25)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme
Letöltés

43/2019. (IV. 25)

Arany János Közösségi Színtér Szolgáltatási tervének jóváhagyása.
Letöltés

44/2019. (IV. 25)

Szent László Települések Találkozója és támogatás biztosítása
Letöltés

45/2019. (IV. 25)

Szabad pénzeszköz céltartalékba helyezése
Letöltés

47/2019. (V. 22)

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése pályázat benyújtása
Letöltés

48/2019. (V. 30)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

49/2019. (V. 30)

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00003 azonosító számú Komplex energetikai felújítás a Jászszentlászlói iskola épületén” című pályázat költségnövekedése
Letöltés

50/2019. (V. 30)

Önkormányzati fejlesztések 2019. pályázat benyújtása
Letöltés

51/2019. (V. 30)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója
Letöltés

52/2019. (V. 30)

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület civil támogatása
Letöltés

53/2019. (V. 30)

Dongér-Kelőér Egyesület civil támogatása
Letöltés

54/2019. (V. 30)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület civil támogatása
Letöltés

55/2019. (V. 30)

Jászszentlászlói Hangász Együttes civil támogatása
Letöltés

56/2019. (V. 30)

Korszerű Iskoláért Alapítvány civil támogatása
Letöltés

57/2019. (V. 30)

Jászszentlászlói Sportegyesület civil támogatása
Letöltés

58/2019. (V. 30)

Jászszentlászlóért Egyesület civil támogatása
Letöltés

59/2019. (V. 30)

Nagycsaládosok Egyesülete civil támogatása
Letöltés

60/2019. (V. 30)

Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete civil támogatása
Letöltés

61/2019. (V. 30)

Tollászkodó Egyesület civil támogatása
Letöltés

62/2019. (V. 30)

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

63/2019. (V. 30)

Szivárvány tábor önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

64/2019. (V. 30)

Szent László Motoros Baráti Kör önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

65/2019. (V. 30)

„Pásztorkodó” Óvodai Hagyományőrző Egyesület kérelme
Letöltés

66/2019. (V. 30)

Marton-Minkó Melinda támogatási kérelme
Letöltés

67/2019. (V. 30)

Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme
Letöltés

68/2019. (V. 30)

Marton István  jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

69/2019. (V. 30)

Kurucsai Kolos  jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

70/2019. (V. 30)

Seresné Kovács Ildikó  jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

71/2019. (V. 30)

Lestár Klaudia jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

72/2019. (V. 30)

Forczek Sándor jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

73/2019. (V. 30)

Arany János közösségi színtér világítás korszerűsítése
Letöltés

74/2019. (V. 30)

Egyeztetés Horgásztanya megvásárlásáról
Letöltés

75/2019. (V. 30)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület részére pályázati támogatás
Letöltés

76/2019. (V. 30)

„Szent László Alapszolgáltatási Központ kollektívája" részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

77/2019. (V. 30)

Fókusz Takarékszövetkezet Jászszentlászlói Központ" részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

78/2019. (V. 30)

SZLAK dolgozók részére jutalomkirándulás
Letöltés

79/2019. (V. 30)

Fókusz Takarékszövetkezet Jászszentlászlói Központ részére ajándéktárgy biztosítása
Letöltés

80/2019. (VI. 27)

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése
Letöltés

81/2019. (VI. 27)

A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
Letöltés

82/2019. (VI. 27)

Deák Attila jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

83/2019. (VI. 27)

Váradi Klára jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

84/2019. (VI. 27)

Révfy Rebeka jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

85/2019. (VI. 27)

Révfy Mihály jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

86/2019. (VI. 27)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme
Letöltés

87/2019. (VI. 27)

Szanki Református Egyházközség kérelme
Letöltés

88/2019. (VI. 27)

Megállapodás megkötése a Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesületével
Letöltés

89/2019. (VI. 27)

Jászszentlászlói Közös önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása
Letöltés

90/2019. (VI. 27)

Arany János Közösségi Színtér Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása
Letöltés

91/2019. (VI. 27)

Jászszentlászló Község Önkormányzata Községi Könyvtár Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása
Letöltés

92/2019. (VI. 27)

Jászszentlászló, Erdei Ferenc utca elnevezése
Letöltés

93/2019. (VII. 02)

Intézkedési terv Állami számvevőszék jelentésére.
Letöltés

94/2019. (VII. 02)

Intézkedési terv Állami Számvevőszék jelentésére
Letöltés

95/2019. (VII. 29)

„Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

96/2019. (VII. 29)

Lajkó Gábor Jászszentlászló, Vasút u. 16. sz. alatti lakos civil támogatása
Letöltés

97/2019. (VIII. 21)

Jászszentlászló községben működő helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Letöltés

98/2019. (VIII. 29)

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Letöltés

99/2019. (VIII. 29)

Seven Dentists Fogászati Kft eszköztámogatása
Letöltés

100/2019. (VIII. 29)

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosítása
Letöltés

101/2019. (VIII. 29)

Hideg Zsolt László Jászszentlászló, Tavasz u. 9 szám alatti lakos járda felújítási támogatás ügye
Letöltés

102/2019. (VIII. 29)

Hajagos-Tóth István Jászszentlászló, Vasút u. 3.  szám alatti lakos járda felújítási támogatás ügye
Letöltés

103/2019. (VIII. 29)

Jászszentlászló község közvilágítási hálózatának felmérése
Letöltés

104/2019. (VIII. 29)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló
Letöltés

105/2019. (VIII. 29)

Jászszentlászló Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása
Letöltés

106/2019. (VIII. 29)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának jóváhagyása
Letöltés

107/2019. (VIII. 29)

Beszámoló az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek a Kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat megvalósításáról
Letöltés

108/2019. (VIII. 29)

Az Állami Számvevőszék jelentésére tett intézkedési terv elfogadásáról szóló 93/2019. (VII.2.) számú határozat módosítása
Letöltés

109/2019. (VIII. 29)

Az Állami Számvevőszék jelentésére tett intézkedési terv elfogadásáról szóló 94/2019. (VII.2.) számú határozat módosítása
Letöltés

110/2019. (VIII. 29)

Kovács Lászlóné kamatmentes önkormányzati kölcsön ügye
Letöltés

111/2019. (IX. 13)

A Jászszentlászló 295/2. és 295/3. hrsz-ú alatti területek átminősítése
Letöltés

112/2019. (IX. 26)

EFOP-1.5.3-16-2017-00009 pályázatról beszámoló
Letöltés

113/2019. (IX. 26)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

114/2019. (IX. 26)

Járda felújítási pályázat elbírálása
Letöltés

115/2019. (IX. 26)

Gördülő fejlesztési terv
Letöltés

116/2019. (IX. 26)

Jászszentlászló községben működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Letöltés

117/2019. (IX. 26)

117/2019. (IX. 26.) a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

118/2019. (IX. 26)

Kamerarendszer bővítése
Letöltés

119/2019. (IX. 26)

Sportegyesület működési támogatása
Letöltés

120/2019. (X. 24)

Polgármesteri program elfogadása
Letöltés

121/2019. (X. 24)

Szavazatszámláló bizottság létrehozása alpolgármester választásának lebonyolítására
Letöltés

122/2019. (X. 24)

Alpolgármester megválasztása
Letöltés

123/2019. (X. 24)

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

124/2019. (X. 24)

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

125/2019. (X. 24)

Ügyrendi Bizottság megválasztása
Letöltés

126/2019. (X. 24)

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztása
Letöltés

127/2019. (X. 24)

Jászszentlászló Község Önkormányzat részéről Társulási Tanács tagjának megválasztása
Letöltés

128/2019. (X. 24)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2020-2024. évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása
Letöltés

129/2019. (X. 24)

A 2019. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Letöltés

130/2019. (XI. 11)

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
Letöltés

131/2019. (XI. 12)

Adásvételi szerződés jóváhagyása
Letöltés

132/2019. (XI. 28)

Szolgáltatói beszámoló a köztemető üzemeltetéséről
Letöltés

133/2019. (XI. 28)

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
Letöltés

134/2019. (XI. 28)

Jászszentlászló  Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve
Letöltés

135/2019. (XI. 28)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft Felügyelőbizottsági tagok lemondása
Letöltés

136/2019. (XI. 28)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft Felügyelőbizottsági tagok megválasztása
Letöltés

137/2019. (XI. 28)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének lemondása
Letöltés

138/2019. (XI. 28)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének megválasztása
Letöltés

139/2019. (XI. 28)

Polgármester 2019. évre vonatkozó cafeteria juttatása
Letöltés

140/2019. (XI. 28)

A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

141/2019. (XI. 28)

A Jászszentlászló, Alkotmány utca felújítására Szerződés megkötése a SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
Letöltés

142/2019. (XI. 28)

Szerződés megkötése a SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
Letöltés

143/2019. (XI. 28)

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás biztosítása
Letöltés

144/2019. (XI. 28)

Seven Dentists Kft részére eszközkarbantartás biztosítása
Letöltés

145/2019. (XI. 28)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Letöltés

146/2019. (XI. 28)

Haszonbér díj mérséklése iránti kérelem
Letöltés

147/2019. (XI. 28)

Megállapodás megkötése Wifi4Eu pályázat keretében
Letöltés

148/2019. (XI. 28)

Szennyvíztisztító telep költségeivel kapcsolatos megállapodás elfogadásáról
Letöltés

149/2019. (XI. 28)

A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

150/2019. (XI. 28)

Molnár Ildikó támogatása
Letöltés

151/2019. (XI. 28)

Várai Lili  Jászszentlászló, Damjanich u. 15/a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

152/2019. (XI. 28)

Csontos Szabina  Jászszentlászló, Móricz Zs. u. 20. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

153/2019. (XI. 28)

Ország Kitti  Jászszentlászló, Felsőtanya 1/A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

154/2019. (XI. 28)

Puskás Nóra  Jászszentlászló, Hársfa u. 19. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

155/2019. (XI. 28)

Czirkó Viktória  Jászszentlászló, Móra F. u. 29. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

156/2019. (XI. 28)

Horváth  Noémi  Jászszentlászló, Május 1. u 2/a 2.emelet 5 ajtó. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

157/2019. (XI. 28)

Bödők Benjámin  Jászszentlászló, Szent László  u. 29. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

158/2019. (XII. 13)

Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
Letöltés

159/2019. (XII. 13)

Jászszentlászló Község Önkormányzat Gazdasági programjának elfogadásáról szóló 75/2015. (IV. 23.) számú határozat megerősítése
Letöltés

 


Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai 2020.

1/2020. (I. 30.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

2/2020. (I. 30.)

2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

3/2020. (I. 30.)

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
Letöltés

4/2020. (I. 30.)

A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

5/2020. (I. 30.)

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosítása
Letöltés

6/2020. (I. 30.)

Vincze Mónika Jászszentlászló, Vasút u. 2. sz. alatti lakos ápolási díj kérelmének elbírálása.
Letöltés

7/2020. (II. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

8/2020. (II. 27.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2020.(II.27.) határozata a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről
Letöltés

Melléklet Letöltés

9/2020. (II. 27.)

Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023 évre várható összegei.
Letöltés

10/2020. (II. 27.)

Helyi civil szervezetek 2020. évi támogatásra vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

11/2020. (II. 27.)

Helyi önszerveződő civil közösségek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

12/2020. (II. 27.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem
Letöltés

13/2020. (II. 27.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem
Letöltés

14/2020. (II. 27.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Letöltés

15/2020. (II. 27.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme
Letöltés

16/2020. (II. 27.)

Közösségszervezői pályázat elbírálás tárgyában Bíráló Bizottság megválasztása
Letöltés

17/2020. (III. 26.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Letöltés

18/2020. (III. 26.)

2019. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
Letöltés

19/2020. (III. 26.)

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2019. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
Letöltés

20/2020. (III. 26.)

Kiegészítés a LEADER – Helyi Akciócsoport együttműködési tevékenységéhez kapcsolódóan
Letöltés

21/2020. (III. 26.)

Járda felújítás és építés támogatása
Letöltés

22/2020. (III. 26.)

2020. évi eb összeírás
Letöltés

23/2020. (III. 26.)

Közösségszervező munkakör betöltése
Letöltés

24/2020. (VI. 25.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. pályázat benyújtása
Letöltés

25/2020. (VII. 09.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megállapítására
Letöltés

26/2020. (VII. 09.)

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2019 évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Letöltés

27/2020. (VII. 09.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 2020. első félévi tevékenységéről szóló beszámoló
Letöltés

28/2020. (VII. 09.)

Jászszentlászló 063/71 hrsz terület értékesítése.
Letöltés

29/2020. (VII. 09.)

A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés
Letöltés

30/2020. (VII. 09.)

Vincze János Jászszentlászló, Rákóczi u. 13. szám alatti lakos kamatmentes önkormányzati kölcsön ügye
Letöltés

31/2020. (VIII. 12.)

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Letöltés

32/2020. (VIII. 12.)

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről
Letöltés

33/2020. (VIII. 12.)

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
Letöltés

34/2020. (VIII. 12.)

Járda építési és felújítási pályázat elbírálása
Letöltés

35/2020. (VIII. 12.)

Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme
Letöltés

36/2020. (VIII. 12.)

 „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

37/2020. (VIII. 12.)

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

38/2020. (VIII. 12.)

Közösségszervező munkakör betöltésére kiírt pályázatról döntés
Letöltés

39/2020. (VIII. 12.)

Szent László Pékség Kft telekvásárlási kérelme
Letöltés

40/2020. (IX. 09.)

Vételi ajánlat Jászszentlászló, Legelődülő tanya 15. szám alatti ingatlanra.
Letöltés

41/2020. (IX. 24.)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

42/2020. (IX. 24.)

Jászszentlászló 22 helyrajzi számú belterületi ingatlan megosztása
Letöltés

43/2020. (IX. 24.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása
Letöltés

44/2020. (IX. 24.)

Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása
Letöltés

45/2020. (IX. 24.)

Vakulya Nóra Jászszentlászló, Vasút u. 6. szám alatti lakos kérelme
Letöltés

46/2020. (IX. 24.)

Közművelődési szakember pályázat elbírálás tárgyában Bíráló bizottság megválasztása
Letöltés