Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása tagjai

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 
Képviseli: Nagy András - elnök

Móricgát Község Önkormányzata 

Móricgát, Deák F. u. 26/B.
Képviseli: Csontos Máté - alelnök

A Társulás működése, feladat és hatásköre

A Társulás szervei:
a) Társulási Tanács
b) Társulás elnöke 
c) Pénzügyi bizottság
d) eseti bizottságok.

A Társulás intézményei:

 • Szent László Óvoda és Bölcsőde
 • Szent László Alapszolgáltatási Központ

A Társulás döntéshozó szerve:

Társulási Tanács, létszáma: 6 fő.

A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 • 011130   Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 • 074031   Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 • 074032   Ifjúság egészségügyi gondozás
 • 082091   Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 • 082092   Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
 • 096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
 • 096025   Munkahelyi étkeztetés
 • 102023   Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
 • 104030   Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
                      napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
 • 104031   Gyermekek bölcsődei ellátása
 • 104035   Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
 • 104037   Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
 • 107051   Szociális étkeztetés szociális konyhán

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása által alkalmazott szakfeladatok

 • 562912    Óvodai intézményi étkeztetés
 • 562913    Iskola intézményi étkeztetés
 • 562917    Munkahelyi étkeztetés
 • 562918    Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
 • 562920    Egyéb vendéglátás
 • 873011    Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
 • 889101    Bölcsődei ellátás
 • 889102    Családi Napközi
 • 889103    Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
 • 889921    Szociális étkeztetés
 • 910501    Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
 • 910502    Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Pénzügyi Bizottság tagjai és feladatai 

A bizottság létszáma: 3 fő

Bizottság tagjai:
Elnök: Deli Jánosné társulási tanács tag
Bizottsági tagok: Tóthné Frank Anikó társulási tanács tag, Dr. Hajagos-Tóth Sándor társulási tanács tag.
 
Feladatai:
a.) Előkészíti a szolgáltatás – fejlesztési programok és az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket;
b.) vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, mellyel a
Társulási Tanács megbízza, ilyen megbízás kiadását maga a bizottság is
kezdeményezheti;
c.) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit;

Dokumentumok

Szervezeti és működési szabályzat